Studentski parlament

Kroz rad Parlamenta i njegovih organizacionih jedinica ostvaruje se:

– zastupanje interesa studenata kroz učešće u organima upravljanja visoke škole,

– organizovanje i koordinacija studentske naučno-istraživačke delatnosti,

– sportske aktivnosti studenata,

– izdavanje studentskih časopisa i novina (štampanih i elektronskih)

– organizovanje kulturnih manifestacija i projekata,

– organizovanje studentskih stručnih i naučnih razmena, kao i svih drugih vidova studentske saradnje sa drugim visokoobrazovnim institucijama,

– organizovanje humanitarnih i edukativnih projekata,

– druge aktivnosti od interesa za studente visoke škole.

Kontakt:
Savez studenata Visoka poslovna škola strukovnih studija
Vuka Karadžića 3/a
Kabinet 4

Članovi parlamenta

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Smer
1. Vuk Veljanović 8041/14 PIN
2. Nevena Tadić 6013/14 FBO
3. Marko Đurović 6331/14 RRP
4. Milica Mihailović 8101/14 PIN
5. Saša Janković 6311/14 MIT
6. Jelena Pavlović 8221/15 PIN
7. Rastko Ašković 8321/15 PIN
8. Tamara Ranisavljević 6501/15 PEK
9. Boško Filipović 8101/16 PIN
10. Tamara Vasić 6091/16 PEK
11. Ana Pavlović 6041/16 PEK

Pravilnik o radu Studentskog parlamenta možete pogledati ovde.

 

Оставите одговор