Vićentić dr Mlađen

Dr Mlađen Vićentić
Kabinet: 25
Lokal: 104
Konsultacije:
Ponedeljak: 14:00-16:00
e-mail: mladjen.vicentic@vipos.edu.rs

Dr Mlađen Vićentić, rođen 11.09.1961. godine u Gornjoj Trešnjici. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1986. godine, a magistrirao 1994. godine. Doktorirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu 2007. godine. U Školi radi od 1987. godine. Ima zvanje profesora strukovnih studija za užu naučnu oblast Marketing i trgovina.

Objavljeni radovi:

1. Stavovi potrošača o kupovini domaćih naspram stranih proizvoda, projekat realizovan u IRC VIPOS Valjevo, 2015.
2. Promene u načinu kupovine i zadovoljstvu Valjevaca nakon otvaranja velikih supermarketa“, projekat realizovan u IRC VIPOS Valjevo, 2014.
3. Istraživanje telekomunikacionih tržišta mobilnih operatera u Valjevu, projekat realizovan u IRC VIPOS Valjevo, 2013.
4. Odnos kvaliteta usluge, zadovoljstva kupaca i profita kompanije, koautor, Internacionalna naučna konferencija – Proceedings, Gabrovo,Bugarska, 2013.
5. Istraživanje uslova stanovanja u Valjevu – između realnosti i želje, projekat realizovan u IRC VIPOS Valjevo, 2012.
6. Marketing, udžbenik, VIPOS Valjevo, 2011.
7. Istraživanje konkurencije na međunarodnom tržištu, stručni rad, Poslovna politika br.9, Beograd,2011
8. „Gde Valjevci kupuju, kako i koliko troše i šta misle o trgovinama u svom gradu?“, mentor istraživačkog projekta realizovanog u IRC VIPOS Valjevo 2011.
9. Istraživanje tržišta, udžbenik, VIPOS, Valjevo 2010.
10. Marketing, udžbenik, VIPOS Valjevo, 2008.

Оставите одговор