Vasiljević dr Momčilo

Dr Momčilo Vasiljević
Kabinet: 37
Lokal: 113
Konsultacije:
Ponedeljak: 14:00 – 16:00
 
email: momcilo.vasiljevic@vipos.edu.rs

Dr Momčilo Vasiljević, rođen 15.06.1972. godine u Valjevu. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu diplomirao je 1997. godine, a magistrirao 2007. godine. Na istom fakultetu odbranio je doktorsku disertaciju 2013. godine. U Školi radi od 2007. godine. Ima zvanje profesora strukovnih studija za užu naučnu oblast Finansije i računovodstvo.

Objavljeni radovi:
1. Dokumentovanje razumevanja sistema internih kontrola u objektima za pružanje usluga smeštaja, Revizor 42/08, koautor
2. Procena kontrolnog rizika u funkciji smanjenja rizika revizije, Revizor 43/08, koautor
3. Mesto, uloga i značaj konfirmacija u setu specifičnih tehnika prikupljanja dokaza eksternog revizora, Revizija 20/2009
4. Računovodstveno obuhvatanje finansijskog lizinga kao izvora finansiranja turističkog preduzeća, Turističko poslovanje 5/2010, koautor
5. Računovodstveni i poreski tretman greške iz prethodnog perioda, Revizija 10/2010
6. Specifičan računovodstveni i poreski tretman pul-aranžmana u međumesnom prevozu putnika, Revizija 18/2010
7. Information Systems And Internal Audit, Infoteh-Jahorina, vol. 10, March 2011, koautor
8. Insurance Companies As Participants In Financial Markets, UNITEH 18-19.11.2011, Gabrovo, Bulgaria, koautor
9. Poreski i računovodstveni tretman jedinstvene turističke usluge, Turističko poslovanje 15/2015, koautor
10. New Financila Report Forms In The Republic Of Serbia (Valid Since 2014) – The Starting Point For Transfer Pricing Reports Control, UNITEH 20-21.11.2015, Gabrovo, Bulgaria, koautor

Оставите одговор