Međunarodna poslovna administracija

Međunarodna poslovna administracija

  • Naziv studijskog programa: Međunarodna poslovna administracija
  • Obrazovno-naučno polje: Društveno-humanističke nauke
  • Naučna, stručna oblast: Menadžment i biznis
  • Vrsta studija: Osnovne strukovne studije
  • Stručni naziv: Strukovni menadžer
  • Dužina studija: Tri godine – šest semestara

 

 

Ciljevi studijskog programa Međunarodna poslovna administracija su:

  • učestvuju u definisanju i sprovođenju koncepta poslovne administracije u preduzeću i primeni tog koncepta u međunarodnom poslovnom okruženju
  • spoznaje, analizira i rešava poslovne probleme primenom teorijskih i praktičnih znanja iz oblasti poslovne administracije
  • prepoznaje mogućnosti poslovanja na međunarodnom tržištu i ukazuje na moguće opasnosti
  • istraži mogućnosti nastupa preduzeća ciljnom inostranom tržištu shodno kulturološkim i sociološkim razlikama istog
  • koristeći veštine i iskustava stečene na studijama, uspešno nastupa kao pojedinac, ali i u timskom radu, kao i da vlada dobrim komunkacijskim i prezentacionim sposobnostima
  • sticanje potrebnih znanja kao dobre osnove za nastavak studija na specijalističkim strukovnim studijama, kao i drugim vrstama i nivoima studija u zemlji i inostranstvu

Na kraju studija strukovni menadžer će biti osposobljen da:

  • razume, analizira i rešava zadatke iz oblasti poslovanja uz pomoć poslovnih modela, programskih aplikacija i poznavanja engleskog/nemačkog jezika;
  • demonstrira sistematsko razumevanje najvažnijih aspekata poslovanja na međunarodnom tržištu
  • prikupi, organizuje, protumači i prikaže kvalitativne i kvantitativne podatke u cilju donošenja dobrih poslovnih odluka vezanih za nastup na međunarodnom tržištu
  • efektivno radi u poslovnom timu, bilo da se radi o lokalnom ili međunarodnom okruženju
  • da se ponaša adekvatno na međunarodnim poslovnim susretima, pokazujući poznavanje drugih kultura, otvorenost i fleksibilnost.

 

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za studijski program Međunarodna poslovna administracija

 

R.b.

Šifra

Naziv predmeta

Semestar

ESPB

PRVA GODINA

1.

EKO

Ekonomija

1

7

2.

MAR

Marketing

1

7

3.

UPI

Uvod u poslovnu informatiku i internet

1

7

4.

EN1

Engleski 1

1

7

5.

KVM

Kvantitativne metode

2

7

6.

MEN

Menadžment

2

7

7.

IOP

Internet i obrada podataka

2

7

8.

ORN

Osnovi računovodstva

2

7

9.

PSN

Praktična strukovna nastava

2

4

DRUGA GODINA

1.

PFI

Poslovne finansije

3

7

2.

OP P

Osnovi poslovnog prava

3

7

3.

FRN

Finansijsko računovodstvo

3

7

4.

E2 M

Engleski 2 za menadžere

3

7

5.

HRM

Menadžment ljudskih resursa

4

7

6.

MMT

Međunarodni marketing

4

7

7.

SPM

Stručna praksa

4

4

 

 

PRVA IZBORNA GRUPA PREDMETA U 4. BLOKU

1.

EPO

Elektronsko poslovanje

4

7

2.

PRM

Projekt menadžment

4

7

 

 

DRUGA IZBORNA GRUPA PREDMETA U 4. BLOKU

1.

MNP

Menadžment prodaje

4

 

2.

PKO

Poslovno komuniciranje

4

 

TREĆA GODINA

1.

MRR

Međunarodna računovodstvena regulativa

5

7

2.

MEM

Međunarodni menadžment

5

7

3.

MPP

Međunarodno poslovno pravo

6

7

4.

NEM

Nemački jezik

6

7

5.

E3M

Engleski 3 za menadžere

6

7

6.

PMPA

Projekat iz međunarodne poslovne administracije

6

4

7.

ZRMPA

Završni rad

6

7

PRVA IZBORNA GRUPA PREDMETA U 5. BLOKU

1.

STP

Spoljnotrgovinsko poslovanje

5

7

2.

MUS

Marketing usluga

5

7

DRUGA IZBORNA GRUPA PREDMETA U 5. BLOKU

3.

PDZ

Preduzetništvo

5

7

4.

PLG

Poslovna logistika

5

7

 

Оставите одговор