Rezultati predispitne obaveze – Korporativne finansije

Ignjatović Jasmina…………………..….30 
Mijailović Maja……………………..…….30
Radučić Dragana…………………..…….20
Topalović Biljana…………………..…….20
Živanović Svetlana………………….…..20
 
Za sve dodatne informacije, možete se obratiti profesoru Dragovanu Milićeviću.