Rezultati ispita iz Međunarodnih finansija, 07.10.2016.

  R.B. PREZIME I IME BROJ INDEKSA BROJ POENA OCENA 1. Ilić Marija 5082/15 95 10 (deset) 2. Sarić Marijana 5022/15 90 9 (devet)                                                                                                                    Valjevo  11.10.2016.

Opširnije