ECDL – Evropska kompjuterska vozačka dozvola

– Evropska kompjuterska vozačka dozvola

ECDL Fondaciju je osnovao CEPIS (Council of Europian Professional Informatics Societies) a po nalogu Evropske Komisije u skladu sa potrebom da zaposleni u Evropskoj Uniji imaju jedinstveno informatičko obrazovanje radi obezbedenja ravnopravne fluktuacije radnog kadra unutar Evropske unije.

ECDL je za kratko vreme prihvaćen i izvan EU, tako da se danas koristi u 140 zemalja i na 36 svetska jezika. ECDL je jedini program ove vrste koji su izabrale medjunarodne organizacije, vlade i slične medjunarodne poslovne zajednice. Sa preko 5,5 miliona do sada licenciranih, Evropska kompjuterska vozačka dozvola (ECDL ) je daleko najrasprostranjeniji svetski sertifikat za korisnike personalnih računara.

Očekujemo da će uskoro i kod nas ECDL biti obavezna dopunska kvalifikacija za mnoge zaposlene u upravi, obrazovanju, privredi…

Evropska kompjuterska vozačka dozvola (ECDL) pokriva blizu 80% oblasti najčesće korišćenih kompjuterskih veština, dokazano povećava produktivnost i smanjuje troškove.

Program je namenjen:

 • početnicima,
 • korisnicima koji upotrebljavaju računare u svom svakodnevnom poslu,
 • mladima koji žele proveriti svoje znanje po evropskim kriterijumima,
 • poslodavcima koji žele da se efikasno uvere u znanje zaposlenih,
 • državnim organima, korporacijama, firmama…

ECDL – međunarodni program obuke i testiranja znanja rada na računaru se sastoji od 7 modula.

Nakon uspešno položenih ispita dobija se:

 • European Computer Driving Licence CORE (za svih sedam modula), ili
 • European Computer Driving Licence START (za četri proizvoljna modula).

Kandidat odlučuje o redosledu, kao i dinamici polaganja modula, u kom će Test centru polagati, a nije obavezna obuka. Nazivi modula su:

 • Modul 1 – IT koncepti (osnove)
 • Modul 2 – upotreba kompjutera (operativnu system)
 • Modul 3 – obrada teksta
 • Modul 4 – tabelarni pregledi i analize
 • Modul 5 – baze podataka
 • Modul 6 – prezentacije
 • Modul 7 – informacije i komunikacije

 

Cena testiranja koju naplaćuje Test centar po jednom ECDL modulu je obavezujuća i fiksna za teritoriju Srbije i iznosi EUR 10,00.
Pojedinačna cena ECDL indeksa (Skills Card) je EUR 37,00 (za CORE) odnosno EUR 30,00 (za START) (cene su u dinarskoj protivvrednosti, bez uračunatog PDVa)

Primena ECDL sistema testiranjau Srbiji započela je u decembru 2004. Do sada ovaj sistem za svoje zaposlene usvojili su: Nacionalna štedionica, Ministarstvo nauke, Telekom, Ministarstvo Trgovine i turizma, Nacionalna služba za zapošljavanje, Mobtel, Privredne komore Srbije i Beograda, Vlada Crne Gore, Zavod za statistiku, Agencija za mala i srednja preduzeća, Zavod za informatiku i internet, Agrobanka, NIS, Gradski zavod za informatiku i mnogi drugi.

Visoka poslovna škola strukovnih studija u Valjevu je prvi Test centar za izdavanje ECDL sertifikata u regionu.

Za sve dodatne informacije i eventualna pitanja možete se obratiti e-poštom na adresu:

ecdl@vipos.edu.rs

Оставите одговор