Istorijat

 

Važne godine u radu i poslovanju Škole – kratki istorijat

• Današnja Visoka poslovna škola strukovnih studija osnovana je 1979. godine, na inicijativu Izvršnog saveta Skupštine Opštine Valjevo kao Viša ekonomsko-pravna škola sa sedištem u Valjevu u ulici Vuka Karadžića 3a. Prvi direktor škole bio je Zoran Jevtić, profesor matematike.

• Prostor i nastavnici Više ekonomsko-pravne škole bili su delom zajednički sa postojećom Višom školom za obrazovanje radnika da bi se 1980. godine ove dve škole objedinile u Višu školu usmerenog obrazovanja ”Prota Mateja Nenadović”, koja je ima tri odseka: ekonomski, pravni i tehničko-tehnološki. Od 1980. do 1982. godine direktor škole je mr Milan Sikirica.

• Od 1982. do 1986. godine direktor škole je dr Radovan Marjanović.

1987. godine škola se, na osnovu Zakona o usmerenom obrazovanju i vaspitanju preobražava u Višu ekonomsku školu ”Prota Mateja Nenadović” sa dva obrazovna profila: ekonomista za poslove finansija, računovodstva i bankarstva i ekonomista za robni promet.

• Od 1986. do 2005. godine direktorka škole je mr Olivera Nikolić.

• Odlukom Vlade Republike Srbije o prostornom rasporedu i strukturi viših škola iz 1993. godine Viša ekonomska škola ”Prota Mateja Nenadović” menja osnivača i od opštinske postaje državna škola.

• Pod okriljem Više ekonomske škole ”Prota Mateja Nenadović” 1994. godine osnovan je Istraživačko-razvojni centar, čiji je osnovni cilj pružanje usluga i saradnja sa preduzećima i ustanovama.

1997. godine menja se Nastavni plan i program i nastava odvija na dva odseka: Računovodstvo i finansije i Marketing i trgovina, sa odgovarajućim usmerenjima.

• Škola je od 2001. godine započela intenzivnu međunarodnu saradnju sa evropskim visokoškolskim ustanovama i organizacijama i 2003. godine potpisan je prvi Memorandum o saradnji sa Univerzitetom primenjenih studija iz Štutgarta i realizovan projekat Transformacija viših poslovnih škola u Srbiji u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ).

• Od školske 2002/2003. godine upisani su prvi studenti na trogodišnje studijske programe: Elektronsko poslovanje i Menadžment preduzeća, a naredne školske godine i na studijske programe Bankarstvo i osiguranje i Računovodstvo i revizija.

• Od 2005. do 2015. godine direktorka škole je mr Vesna Marković.

• U julu 2007. godine u skladu sa novim Zakonom o visokom obrazovanju škola je od Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta akreditovana kao Visoka poslovna škola strukovnih studija (VIPOS) sa akreditovanim trogodišnjim studijskim programima osnovnih strukovnih studija Elektronsko poslovanje, Bankarstvo i osiguranje i Marketing i trgovina.

2009. godine akreditovan je studijski program specijalističkih strukovnih studija Poslovna informatika.

2010. godine akreditovani su studijski programi osnovnih strukovnih studija Računovodstvo, revizija i porezi i Poslovni menadžment, a 2011. godine i studijski program Međunarodna poslovna administracija (nastao u saradnji sa nemačkom vladinom organizacijom GIZ i nemačkim Ministarstvom za ekonomsku saradnju i razvoj)

• U postupku obavezne redovne akreditacije 2012. godine akreditovana je ustanova i studijski programi osnovnih strukovnih studija Poslovna ekonomija (sa modulima Finansije, bankarstvo i osiguranje, Marketing i trgovina, Računovodstvo revizija i porezi) i Poslovna informatika, kao i studijski program specijalističkih strukovnih studija Upravljanje finansijama.

2014. godine akreditovani su studijski programi osnovnih strukovnih studija Poslovna ekonomija i Poslovna informatika – studije na daljinu, kao i studijski program specijalističkih strukovnih studija Poslovna ekonomija i informatika (sa modulima Poslovna informatika, Upravljanje finansijama, Marketing i odnosi sa javnošću, Porezi i carine).

• Od 2015. godine do danas direktor škole je dr Mlađen Vićentić.

• U postupku obavezne redovne akreditacije 2017. godine uspešno je po treći put akreditovana ustanova i studijski programi osnovnih strukovnih studija Poslovna ekonomija (sa modulima Finansije, bankarstvo i osiguranje, Računovodstvo revizija i porezi, Marketing, trgovina i turizam, Agroekonomija i ruralni razvoj) i Poslovna informatika.

2017. godine akreditovan je studijski program master strukovnih studija Poslovna ekonomija i informatika – studije drugog stepena visokog obrazovanja.

Оставите одговор