Istraživačko-razvojni centar

Škola saradnju sa privredom realizuje i aktivnostima u okviru Istraživačko-razvojnog centra, osnovanog 1994. godine sa ciljem izrade projekata, realizacije poslovnih škola, kurseva, obuke i brojnih drugih aktivnosti.
Od projekata realizovanih za privredu u prethodnom periodu najzastupljeniji su projekti procene vrednosti i strukture kapitala i svojinske transformacije preduzeća, u čemu je IRC postao vodeći subjekat na području valjevske opštine i regiona.Značajno mesto u aktivnostima IRC-a zauzimaju projekti istraživačkog tipa, kao što su: PRIKO 95. (Privreda Kolubarskog okruga u 1995), Istraživanje praćenosti medija na području opštine Valjevo, Istraživanje zadovoljstva građana bankarskim uslugama na području grada Valjeva, Istraživanje navika u ponašanju potrošača u Valjevu, PRIKO 2009. itd, u kojima su aktivno učestvovali, u prikupljanju i obradi podataka, kao i u prezentaciji rezulatata istraživanja, i studenti Škole.
Takođe, značajno mesto u radu IRC-a zauzimaju sledeći projekti vezani za razvoj Škole: Projekat transformacije škole, Model strukovnih studija – MOST, Virtuelno preduzeće, Poboljšanje praktičnih znanja i veština neophodnih za zapošljavanje diplomiranih studenata visokih strukovnih  škola u Srbiji, u kome će kao partneri učestvovati Lids Metropolitan Univerzitet i Univerzitet za kooperativno obrazovanje Štutgart, Integralni informacioni sistem škole, Projekat uvođenja studijskog programa  ”Međunarodna poslovna administracija” u saradnji sa Nemačkom organizacijom za tehničku saradnju i uz podršku Ministarstva prosvete i sporta.U okviru delatnosti pružanja usluge obrazovanja IRC je realizovao veći broj poslovnih škola i obuka iz oblasti računovodstva i pripreme kandidata za polaganje ispita za stručna zvanja u računovodstvu.
Zahvaljujući višegodišnjem radu IRC-a, Škola je postala vodeća ustanova u regionu za informatičku obuku. Različite nivoe informatičke obuke prošao je veliki broj zaposlenih iz preduzeća i ustanova, kao i iz evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje, sa kojima Škola ostvaruje izuzetno uspešnu saradnju. Na ovaj način Škola daje svoj kontinuirani doprinos rešavanju problema zapošljavanja i razvoju regiona.Od 2006. godine Škola kao centar za testiranje i izdavanje ECDL (European Computer Driving Licence – Evropska kompjuterska vozačka dozvola) sertifikata organizuje i sprovodi obuku kandidata i vrši licencirano testiranje od strane šest licenciranih ispitivača – nastavnika Škole.

Оставите одговор