Međunarodna saradnja

 

Partneri

Od 2001. godine VIPOS intenzivno sarađuje sa većim brojem srodnih evropskih visokoškolskih institucija. Cilj saradnje je upoznavanje sa studijskim programima i načinom njihovog realizovanja, kako bi se primenila njihova dobra iskustva i unapredili studijski program i nastavni proces, kao i upoznavanje sa načinima ostvarivanja saradnje ovih institucija sa kompanijama i realizacijom stručne prakse.

U prethodnom periodu ostvarena je saradnja i realizovan je veći broj studijskih poseta profesora i studenata Škole evropskim visokoškolskim ustanovama u Nemačkoj, Grčkoj, Engleskoj, Bugarskoj i Italiji:

Duale Hochschule Baden-Württemberg Stuttgart, Germany
Duale Hochschule Baden-Württemberg Mosbach, Germany
Business School Bad Mergentheim, Germany
Hochschule Heilbron, Germany
Leeds Metropolitan University, UK
Management and Language Specialists College, Bournemouth, UK
City College, Affiliated Institution of University of Sheffield in the UK, Greece
Technological Educational Institution Thessaloniki, Greece
Faculty of Economics, University of Bologna, Italy
Faculty of Economics and Business Administration, Sofia University of Kliment Ohridski, Bulgaria
GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), Germany

 

Saradnja u okviru Erasmus+ projekata

Od 2015. godine Škola intenzivira rad na pripremi Erasmus+ projekata i uspostavlja saradnju sa nekoliko visokoškolskih institucija iz regiona i zemalja Evropske unije:

Agricultural University of Athens, Greece

Faculty of Agriculture, University of Szeged, Hungary

Technical University of Gabrovo, Bulgaria

Agromediteranski fakultet, Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru

Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu

Gostujući predavači

U okviru međunarodne saradnje Školu je posetio veći broj profesora sa Univerziteta primenjenih studija iz Štutgarta i Manhajma, kao i Lids Metropolitan univerziteta.

Svečanom početku 2002/2003. Školske godine prisustvovao je i poželeo uspešne studije prvoj generaciji studenata na trogodišnjim studijskim programima tadašnji rektor Univerziteta primenjenih studija u Štutgartu, prof.dr Valter Šnajder.

Sa Univerzitetom primenjenih studija Štutgart potpisana su tri Memoranduma o saradnji – 2003, 2010. i 2015. godine. Najnoviji Memorandum o saradnji predviđa razmenu studenata i nastavnog osoblja, kao i zajednički rad na projektima.

U Školi su više puta boravili profesori dr Meri-Pol Šerd sa Lids Metropolitan univerziteta i dr Joakim Veber, rektor Univerziteta primenjenih studija Štutgart. Primarni cilj poseta je bila konkretizacija narednih koraka u saradnji vezanih za razmenu iskustava u evaluaciji i obezbeđenju kvaliteta, realizaciji stručne prakse i praktičnih sadržaja, kontinuiranog praćenja, ispitivanja i ocenjivanja studenata, učešća u zajedničkim projektima, mogućnosti nastavka studija naših studenata na master programima u Nemačkoj i Velikoj Britaniji, itd.

Takođe, predavanja i radionice iz oblasti marketinga i menadžmenta više puta su održali i profesori dr Mihael Nagel, šef Katedre za međunarodni biznis Univerziteta primenjenih studija Štutgart i dr Markus Brandenburger sa Univerziteta primenjenih studija Manhajm.

Prof. Džejn Stejplford sa Lids Metropolitan univerziteta održala je nastavnicima i saradnicima Škole nekoliko radionica iz oblasti razvoja kurikuluma.

Značajan doprinos u unapređenju studijskih programa, po obavljenoj analizi, dao je i CIM ekspert (Centre for International Migration and Development) prof.dr Bernard Štal iz Nemačke, koji je radio u Školi od 2004. do 2008. godine.

U okviru razmene nastavnog osoblja, predavač VIPOS-a Ivana Mijailović od 2012. godine realizuje predavanjai ispite iz predmeta Interkulturalni menadžment i Internacionalno marketing istraživanje na Katedri za međunarodni biznis Univerziteta primenjenih studija u Štutgartu.

Saradnja sa GIZ-om

Saradnja sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ) počela je 2003. godine projektom Transformacija viših poslovnih škola u Srbiji. U okviru ovog projekta postavljen je koncept Virtuelnog preduzeća i opremljena savremena laboratorija za isto. Takođe, održan je veći broj obuka iz različitih oblasti za profesore Škole, sa ciljem poboljšanja nastavnog procesa, primene novih metoda i upotrebe najsavremenije literature u nastavi, a sve u funkciji motivacije studenata i efikasnijeg studiranja. 2004. godine professor dr Vinfrid Hajnrihson sa Poslovne škole iz Kelna održao je dva seminara TOPSIM opšti menadžment za nastavnike viših poslovnih škola Srbije. Obuka je imala za cilj primenu TOPSIM-a u nastavi.

Uspešna saradnja nastavila se 2008. godine, kada započet rad na Projektu uvođenja studijskog programa Međunarodna poslovna administracija u visokim strukovnim školama. Projekat je realizovan u saradnji sa GIZ-om i nemačkim Ministarstvom za ekonomsku saradnju i razvoj, i trajao je od početka 2009. do oktobra 2012. godine, kada je u Školi upisana prva generacija studenata na ovaj studijski program. Osim razvoja kurikuluma, projekat je obuhvatao i niz metodičkih radionica u kojima je učestvovalo preko trideset profesora visokih poslovnih škola iz Valjeva, Blaca i Novog Sada, a predavači su bili profesori iz Nemačke i Velike Britanije. Teme radionica su bile definisanje strukture studijskog programa i ishoda učenja, aktivno orijentisana nastava, kooperativno učenje, e-learning, razvoj zadataka i testova, ocenjivanje i sl.

Studijske posete studenata

U okviru međunarodne saradnje, od 2003. godine do danas, preko 60 naših najboljih studenata već više godina unazad, kraće vreme boravili su u Nemačkoj na Univerzitetu primenjenih studija u Štutgartu, gde su učestvovali u raznim oblicima nastave, posetili odabrane kompanije, razmenili iskustva sa nemačkim kolegama i usavršavali jezik.

Takođe, u Školi su 2011. i 2014. godine boravile dve grupe nemačkih studenata i tom prilikom su slušali predavanja iz oblasti ekonomije i marketinga koja su realizovali profesori naše škole.

Оставите одговор