Politika kvaliteta

 

Saglasno evropskim i nacionalnim standardima za obezbeđenje kvaliteta visokoškolskih ustanova Škola se opredeljuje za sledeća područja internog obezbeđenja kvaliteta:

  • stalno praćenje i periodična revizija studijskih programa
  • obezbeđenje kvaliteta nastavnog osoblja i nastavnog procesa
  • resursi za učenje i podsticajno obrazovno okruženje
  • sistem informacija i javne informacije
  • izgradnja organizacine kulture kvaliteta

 

Osnovni ciljevi politike kvaliteta su:

  • visok nivo kvaliteta usluga obrazovanja uz zadovoljstvo korisnika – studenata i okruženja
  • kvalitet u svim fazama poslovnog procesa i razvoj organizacione kulture kvaliteta, uz stalno obrazovanje i usavršavanje zaposlenih
  • stalna komunikacija sa okruženjem, okrenutost ka korisnicima i protok informacija, kao uslov održanja i poboljšanja prepoznatljivosti i ugleda Škole sticanog više od četvrt veka

 

Opredeljenje za kvalitet, njegovo kontinuirano praćenje i poboljšanje, kao i uvođenje sistema menadžmenta kvalitetom rezultiraće daljom transformacijom Škole u savremenu obrazovnu instituciju evropskog tipa.

Ovakvim opredeljenjem Škola teži da ostvari svoju viziju – liderstvo u razvoju visokih strukovnih studija u regionu i prepoznatljivost po kvalitetu svojih diplomiranih studenata

Direktor
prof. mr Vesna Marković

Оставите одговор