Uprava

 

Organu upravljanja, Savetu Visoke poslovne škole strukovnih studija u Valjevu, imenovanom 4. maja 2017. godine na period od tri godine, prestao je  mandat danom stupanja na snagu Odluke Vlade RS 12.09.2019. godine, kojom je definisano da do izbora i konstituisanja Saveta Akademije u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom i opštim aktima Akademije, njegove poslove obavlja Privremeni savet imenovan Odlukom Vlade RS, u sledećem sastavu:

1) dr Jelena Raković Radivojević, predsednik;
2) mr Radmila Zlatić, dipl. ecc,
3) Saša Milošević, master ekonomista;
4) Radmila Nastić Atanasijević, dipl. filolog i
5) Mihailo Milinčič, master pravnik.

 

 

Оставите одговор