Uprava

 

Organ upravljanja Akademije je Savet Akademije. 

Savet ima 19 članova koji se biraju po sledećoj strukturi:

 • 10 članova (55%) predstavnici Akademije i to na sledeći način:

5 članova iz reda Odseka Užice i to: 4 člana iz reda nastavnog osoblja i jedan član iz reda nenastavnog osoblja

 • dr Zorica Sagić, predsednik Saveta, profesor strukovnih studija
 • dr Vesna Marjanović, profesor strukovnih studija
 • mr Biljana Đuričić, predavač
 • Ivana Marinković, nastavnik stranog jezika
 • Ana Đokić, iz reda nenastavnog osoblja

5 članova iz reda Odseka Valjevo i to: 4 člana iz reda nastavnog osoblja i jedan član iz reda nenastavnog osoblja

 • dr Ilja Stanišević, zamenik predsednika Saveta, profesor strukovnih studija
 • dr Snežana Rakić, profesor strukovnih studija
 • dr Đorđe Petrović, profesor strukovnih studija
 • dr Sanja Radovanović, predavač
 • Nataša Vuković, iz reda nenastavnog osoblja

6 članova (30%) predstavnika osnivača:

 • dr Jelena Raković Radivojević
 • Radmila Zlatić
 • Vlado Maksimović
 • Radmila Nastić AntanasijevićMihailo Milinčić

3 člana (15%) predstavnici studenata Akademije.

 • Milkica Gačić, Odsek Užice
 • Ćurdić Mladen, Odsek Užice
 • Jelena Pantović, Odsek Valjevo

 

Оставите одговор