Elektronsko poslovanje

 • Naziv studijskog programa: Elektronsko poslovanje
 • Obrazovno-naučno polje: Društveno-humanističke nauke
 • Naučna, stručna ili umetnička oblast: Ekonomske nauke
 • Vrsta studija: Osnovne strukovne studije
 • Stručni naziv: Strukovni poslovni informatičar
 • Dužina studija: Tri godine – šest semestara


Ciljevi studijskog programa

 • upoznavanje studenata sa aktuelnim pitanjima i problemima poslovnog okruženja, kao i mesta i uloge elektronskog poslovanja u njemu
 • sticanje stručnih i praktičnih znanja i veština iz oblasti informacionih sistema i tehnologija, kao i marketinga, menadžmenta, finansija, neophodnih za uspešno obavljanje poslova u oblasti elektronskog poslovanja u preduzećima, bankama i institucijama
 • osposobljavanje studenata za primenu stečenih stručnih i praktičnih znanja u menadžmentu i primeni različitih segmenata elektronskog poslovanja u realnom poslovnom okruženju
 • razvoj veština i iskustava u timskom radu, kao i sposobnosti komuniciranja i saradnje
 • razvoj sposobnosti uočavanja problema i kritičkog mišljenja kroz analizu određenih konkretnih rešenja i predloge novih
 • sticanje potrebnih znanja kao dobre osnove za nastavak studija na specijalističkim strukovnim studijama, kao i drugim vrstama i nivoima studija u zemlji i inostranstvu

Ishodi učenja

Uspešnost studija manifestuje se u ishodima obrazovanja, koji definišu znanja i veštine studenta nakon određenog nivoa strukovnog obrazovanja. Na kraju studija strukovni poslovni informatičar elektronskog poslovanja će biti osposobljen da:

 • razume postupke i tehnike poslovanja preko interneta, intraneta i drugih informacionih i komunikacionih tehnologija;
 • obavlja poslove u oblasti elektronske trgovine, elektronskog bankarstva, internet marketinga, upravljanja i održavanja računarskih mreža, upravljanja projektima i investicijama, kreiranja i održavanja web lokacija itd.;
 • obavlja poslove u multikulturalnom i globalnom kontekstu, gde je engleski prvi poslovni jezik;
 • za timski rad i samozapošljavanje u oblasti web dizajna, elektronske trgovine i drugih srodnih poslova;
 • u obavljanju poslova bude usmeren ka korisniku i orijentisan ka rezultatu.

Stručnjaci u ovoj oblasti prvenstveno se bave informacijama koje obezbeđuju računarski sistemi, i procesima koje preduzeća implementiraju primenom informacione tehnologije. Oni moraju razumeti i tehničke i organizacione faktore, i biti u stanju da pomognu organizaciji da utvrdi na koji način primena informacionih tehnologija u poslovnim procesima može predstavljati važan element u ostvarivanju konkurentske prednosti. Glavni zadatak im je integrisanje rešenja u informacionoj tehnologiji i poslovnih procesa, da bi se odgovorilo potrebama preduzeća za informacijama i da bi se, na taj način, omogućilo uspešno ostvarenje njihovih poslovnih ciljeva.


Raspored predmeta po semestrima i godinama studija

R.br.

Šifra

Naziv predmeta

Semestar

Br. časova

ESPB

I godina

1.

EKO 001

Ekonomija

I

4+1

9

2.

PSI 004

Poslovna informatika

I

2+2

6

3.

MEN 701

Menadžment

I

2+2

6

4.

MAR 601

Marketing

I

3+1

6

5.

ENG 021

Engleski jezik I

I,II

4+2

6

6.

KVM 002

Kvantitativne metode

II

3+2

9

7.

INS 803

Internet servisi

II

2+2

6

8.

SPR 010

Stručna praksa I

II

2+2

6

Izborni predmeti (bira 1)

1.

ORN 103

Osnovi računovodstva

II

2+2

6

2.

PKO 007

Poslovno komuniciranje

II

3+1

6

II godina

1.

EPO 807

Elektronsko poslovanje I

III

3+2

9

2.

OPK 005

Osnovi prava i kompanijskog prava

III

2+2

6

3.

PDZ 703

Preduzetništvo

III

2+2

6

4.

PFI 205

Poslovne finansije

III

2+2

6

5.

ENG 022

Engleski jezik II

III,IV

4+2

6

6.

BZP 809

Baze podataka

IV

3+2

9

7.

SPR 820

Stručna praksa II

IV

2+2

6

Izborni predmeti (bira 2)

1.

RNM 812

Računarske mreže

IV

2+2

6

2.

MNP 608

Menadžment prodaje

IV

2+2

6

3.

UPP 714

Upravno pravo

IV

3+2

9

III godina

1.

EPO 808

Elektronsko poslovanje II

V

2+3

9

2..

MEB 610

Međunardni biznis

V

3+1

6

3.

ENG 023

Engleski jezik III

V,VI

4+2

6

4.

IPR 814

Internet pravo

VI

3+2

9

5.

PRO 810

Programiranje

VI

4

6

6.

DIP 899

Završni rad

VI

2+6

12

Izborni predmeti (bira 2)

1.

VEB 805

Web dizajn

V

2+2

6

2.

PET 006

Poslovna etika

V

2+2

6

3.

PJM 708

Projekt menadžment

V

2+2

6

4.

*Student može da bira i jedan predmet III godine sa drugih studijskih programa

Оставите одговор