Marketing i trgovina

 • Naziv studijskog programa: Marketing i trgovina
 • Obrazovno-naučno polje: Društveno-humanističke nauke
 • Naučna, stručna oblast: Ekonomske nauke
 • Vrsta studija: Osnovne strukovne studije
 • Stručni naziv: Strukovni ekonomista iz oblasti marketinga i trgovine
 • Dužina studija: Tri godine – šest semestara

 

Ciljevi studijskog programa

 • primarni cilj studijskog programa je osposobljavanje studenata da kao budući menadžeri marketinga, kreativno razmišljaju,da razumeju i prihvate marketinšku filozofiju poslovanja i odlučivanja i da ovladaju specifičnim praktičnim veštinama, kako bi u konkretnoj primeni koncepcija,postupaka i metoda za rešavanje marketinško-menadžerskih problema bili uspešni u svom biznisu;
 • priprema i osposobljavanje studenata za uspešno obavljanje poslova iz oblasti plasmana roba i usluga na tržištu;
 • osposobljavanje studenata za razumevanje, organizaciju i obavljanje složenih spoljnotrgovinskih poslova;
 • prenošenje teorijskih znanja na praktične zadatke iz oblasti spoljne trgovine u proizvodnim, trgovinskim organizacijama i drugim institucijama;
 • osposobljavanje studenata za bavljenje uslužnim biznisom;
 • osposobljavanje studenata da procene tuđe i pripreme sopstvene aktivnosti za uspešno tržišno komuniciranje;
 • upoznavanje prirode potrošnje, potrošačkog društva i načina stimulisanja i usmeravanja potrošnje;
 • sticanje potrebnih znanja i nivoa obrazovanja koji će najuspešnijim studentima omogućiti nastavak studija na specijalističkim i akademskim studijama ekonomije i menadžmenta

· Ishodi učenja

Savladavanjem ovog studijskog programa, menadžer za marketing i trgovinu će biti osposobljen da:

 • uradi adekvatno istraživanje i analizu tržišta;
 • definiše optimalnu ponudu za domaće i inostrano tržište;
 • formuliše program prodaje, postupak realizovanja programa i oceni uspešnost ostvarene prodaje;
 • obavlja poslove izvoza i uvoza roba i usluga i široke lepeze složenih spoljnotrgovinskih poslova (vezani spoljnotrgovinski poslovi, reeksportni poslovi, lizing poslovi, zajednička ulaganja i drugi);
 • putem politike cena, kanala distribucije, uslužnog ambijenta i ljudskih resursa upravlja uslužnim rezultatom;
 • uspešno uradi istraživanje i predviđanje potrošnje pojedinaca i grupa ili potrošnje određenih roba ili usluga;
 • proceni tuđe i pripremi sopstvene aktivnosti za uspešno tržišno komuniciranje;

Savladavanjem studijskog programa od studenta se očekuje da prihvati činjenicu da je tržište polazna tačka kreiranja poslovne politike preduzeća i da na osnovu informacija dobijenih kvalitativnom i kvantitativnom analizom tržišta definiše optimalnu marketing strategiju nastupa na domaćem i međunarodnom tržištu, koja će uticati na uspešan plasman roba i usluga a time i na pozitivne efekte poslovanja u proizvodnim i trgovinskim organizacijama.

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija

Šif. pred.

Naziv predmeta

Sem.

Broj časova

ESPB

I GODINA

1.EKO 001Ekonomija

I

4+1

9

2.MAR 601Marketing

I

3+1

6

3.PSI 004Poslovna informatika

I

2+2

6

4.MEN 701Menadžment

I

2+2

6

5.ENG 021Engleski jezik I

I,II

4+2

6

6.KVM 002Kvantitativnemetode

II

3+2

9

7.ORN 103Osnovi računovodstva

II

2+2

6

8.SPR 010Stručnapraksa I

II

2+2

6

Izborni predmeti (bira 1)

1.PKO 007Poslovno komuniciranje

II

3+1

6

2.INS 803Internet servisi

II

2+2

6

II GODINA

1.ITR 602Istraživanje tržišta

IV

3+2

9

2.MNP 608Menadžment prodaje

IV

2+2

6

3.STP 901Spoljnotrgovinsko poslovanje

III

3+2

9

4.PDZ 703Preduzetništvo

III

2+2

6

5.PFI 205Poslovne finansije

III

2+2

6

6.ENG 022Engleski jezik II

III,IV

4+2

3+3

7.SPR 620Stručnapraksa II

IV

2+2

6

Izborni predmeti (bira 2)

1.PLG 605Poslovna logistika

III

2+2

6

2.PSP 008Poslovnopravo

IV

2+2

6

3.HRM 705Menadžment ljudskih resursa

IV

2+2

6

III GODINA

1.POP 612Ponašanje potrošača

V

3+2

9

2.MUS 604Marketing usluga

VI

3+2

9

3.MEB 610Međunarodni biznis

V

3+1

6

4.ENG 023Engleki jezik III

V,VI

4+2

3+3

5.DIP 699Završni rad

VI

2+6

12

Izborni predmeti (bira 2 ili 3)

1.PET 006Poslovna etika

V

2+2

6

2.PJM 708Projekt menadžment

V

2+2

6

3.EPO 807Elektronsko poslovanje I

V

3+2

9

4.UPP 303Upravno pravo

VI

3+2

9

5.Student može da bira jedan predmet III godine sa drugih studijskih

programa

Оставите одговор