Poslovni menadžment

 • Naziv studijskog programa: Poslovni menadžment
 • Obrazovno-naučno/obrazovno-umetničko polje: Društveno – humanističke nauke
 • Naučna, stručna ili umetnička oblast: Menadžment i biznis
 • Vrsta studija: Studije prvog stepena – Osnovne strukovne studije
 • Obim studija izražen ESPB bodovima: 180
 • Naziv diplome : Strukovni menadžer
 • Dužina studija: Tri godine – šest semestara

Ciljevi studijskog programa:

 1. Sticanje stručnih znanja i praktičnih veština iz oblasti: menadžmenta, marketinga, ekonomije, finansija, prava, kompjuterskih, kvantitativnih i humanističkih nauka, potrebnih za obavljanje poslova: 1) srednjih i operativnih menadžera (menadžera prve linije) u malim i srednjim preduzeđima; 2) neposrednih izvršilaca složenih poslovnih poduhvata: uvođenja novih proizvoda, osvajanje novih tržišta, osnivanje novih odeljenja i firmi i sl. 3) članova i vođe timova za razvoj i upravljanje projektima u oblastima: menadžmenta, organizacije, marketinga, ekonomije, informatike…
 2. Sticanje potrebnih znanja i nivoa obrazovanja koji će najuspešnijim studentima omogućiti nastavak studija na specijalističkim strukovnim studijama menadžmenta.
 3. Sticanje potrebnih znanja i nivoa obrazovanja koji će najuspešnijim studentima omogućiti nastavak studija na akademskim studijama menadžmenta i ekonomije.

 

Ishodi učenja

Strukovni menadžer će biti osposobljen za:

 • Razumevanje savremenog poslovanja preduzeća zasnovanog na tržišnoj osnovi, sa presudnom ulogom menadžmenta stručno obučenog i osposobljenog za obavljanje tog posla,
 • Izradu biznis planova i osnivanje malih i srednjih predzeća,
 • Postavljanje elemenata marketing koncepcije poslovanja preduzeća,
 • Operativno planiranje raznih aspekata poslovanja preduzeća,
 • Izradu organizacione strukture i organizovanje funkcija i procesa u preduzeću,
 • Upravljanje kadrovima po koncepciji menadžmenta ljudskih resursa,
 • Vođenje (poslova i zaposlenih) preduzeća i njegovih organizacionih celina – odeljenja, službi i sektora,
 • Kontrolisanje ostvarivanja ekonomskih ciljeva poslovanja,
 • Primenu savremene koncepcije menadžmenta kvalitetom,
 • Korišćenje kvantitativnih metoda u poslovnim procesima,
 • Korišćenje savremene informatičke tehnologije

 

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za studijski program prvog nivoa studija PM

7

Š

Naziv predmeta

S

Tip

Status predmeta

Časovi aktivne nastave

Ostali časovi

ESPB

P

V

DON

PRVA GODINA

Obavezni predmeti

1.

MEN701

Menadžment

I

S

O

2

2

6

2.

EKO001

Ekonomija

I

OO

O

4

1

9

3.

MAR601

Marketing

I

S

O

3

1

6

4.

PSI014

Poslovna informatika

I

S

O

2

2

1

6

5.

KVM012

Kvantitativne metode

II

OO

O

3

2

2

9

6.

ORN113

Osnovi računovodstva

II

S

O

2

2

1

6

7.

ENG011

Engleski jezik 1

II

OO

O

4

2

6

Izborni predmeti – Student bira jedan od ponuđena dva

10.

PKO007

Poslovno komuniciranje

II

S

I

3

1

6

11.

INS803

Internet servisi

II

SA

I

2

2

6

Ukupno časova aktivne nastave na godini studija =

25

15

4

Ukupno ESPB =

60

DRUGA GODINA

Obavezni predmeti

12.

OPM702

Operacioni menadžment

III

SA

O

3

2

2

9

13.

PDZ703

Preduzetništvo

III

SA

O

2

2

6

14.

OPK005

Osnovi prava i kompanijskog prava

III

S

O

2

2

6

15.

PFI205

Poslovne finansije

III

S

O

2

2

6

17.

HRM706

Menadžment ljudskih resursa

IV

SA

O

3

2

2

9

18.

ENG012

Engleski jezik 2

IV

OO

O

4

2

6

Izborni predmeti – Student bira dva od ponuđena četiri

20

FTR204

Finansijska tržišta

IV

S

I

2

2

6

21.

MNP608

Menadžment prodaje

IV

S

I

2

2

6

22

AFI121

Analiza finansijskih izveštaja

VI

SA

O

2

3

2

6

23.

UPP303

Upravno

pravo

IV

S

I

2

2

6

Ukupno časova aktivne nastave na godini studija =

24

21

6

Ukupno ESPB =

66

TREĆA GODINA

Obavezni predmeti

24.

PJM708

Projekt menadžment

V

SA

O

2

2

6

25.

MKV710

Menadžment kvaliteta

V

SA

O

3

2

4

9

27.

PLG605

Poslovna logistika

VI

SA

O

2

2

6

28.

PSP008

Poslovno

pravo

VI

S

O

2

2

6

29.

MPR707

Menadžment preduzeća

VI

SA

O

4

2

3

9

30.

ENG 013

Engleski jezik 3

VI

OO

O

4

2

6

Izborni predmeti – Student bira jedan od ponuđena tri

31.

PET006

Poslovna etika

V

S

I

2

2

6

32.

MEB610

Međunarodni biznis

V

S

I

2

2

6

33.

MRN106

Računovodstvo za menadžment

V

SA

I

2

2

6

Ukupno časova aktivne nastave na godini studija =

23

18

7

Ukupno ESPB =

60

Ukupno = 72

Ukupno = 54

Ukupno = 17

Ukupno časova aktivne nastave u svim godinama studija =

PFV710

Praktična strukovna nastava

II

6

PFV720

Stručna praksa

IV

6

DIP797

Završni rad

VI

12

Ukupno ESPB =

210

Оставите одговор