Računovodstvo, revizija i porezi

 • Naziv studijskog programa: Računovodstvo, revizija i porezi
 • Obrazovno-naučno/obrazovno-umetničko polje: Društveno-humanističke nauke
 • Naučna, stručna ili umetnička oblast: Ekonomske nauke
 • Vrsta studija: Studije prvog stepena – Osnovne strukovne studije
 • Obim studija izražen ESPB bodovima: 180
 • Naziv diplome: Strukovni ekonomista
 • Dužina studija: Tri godine-šest semestara

Ciljevi studijskog programa:

 • upoznavanje studenata sa aktuelnim pitanjima i problemima poslovnog sveta,
 • razvoj kompetencija u glavnim oblastima poslovanja: finansije, menadžment, elektronsko poslovanje, marketing…
 • sticanje specijalizovanog stručnog znanja i osnove za njihov profesionalni, lični i društveni razvoj,
 • integrisanje praktične poslovne dimenzije u Nastavni plan i program
 • razvoj veština i iskustava u timskom radu, kao i rad u grupi na ostvarenju zajedničkih ciljeva i zadataka,
 • razvoj veština potrebnih za formiranje i izlaganje sopstvenog mišljenja o različitim aspektima poslovanja na profesionalan i konstruktivan način.

Ishodi učenja:

 • ovladavanje računovodstvom kao poslovnim informacionim sistemom i jezikom poslovanja,
 • sposobnosti i veštine učešća u sastavljanju značajnih izveštaja u oblasti računovodtva, njihove analize, prezentiranja, i interpretacije različitim korisnicima,
 • poznavanje, razumevanje i primenu brojnih segmenata kontrole i revizije, obračuna i kontrole poreza,
 • poznavanje i primena međunarodne računovodstvene regulative,
 • primena brojnih privredno finansijskih propisa,
 • sposobnost povezivanja znanja iz različitih oblasti struke i njihove primene u realnom poslovnom okruženju,
 • sposobnost rešavanja konkretnih problema (kroz stručnu praksu, razvoj practical skills, različite oblike timskog rada i izradu i odbranu projekata u Školi),
 • sposobnost praćenja promena i harmonizacija sa evropskom i svetskom praksom u oblasti struke.

 

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм првог нивоа студија Рачуноводство, ревизија и порези

Ш

Назив предмета

С

Тип

Статус предмета

Часови активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ДОН

ПРВА ГОДИНА

1.

ЕКО 001

Економија

I

OO

О

4

1

9

2.

МАР 601

Маркетинг

I

С

О

3

1

6

3.

ПСИ 014

Пословна информатика

I

С

О

2

2

1

6

4.

МЕН 701

Менаџмент

I

ОО

О

2

2

6

5.

ОРН 113

Основи рачуноводства

II

С

О

2

2

1

6

6.

КВМ 012

Квантитативне методе

II

ОО

О

3

2

2

9

7.

ЕНГ 011

Енглески језик 1

II

ОО

О

4

2

6

Изборни предмети (бира 1)

1.

ПКО 007

Пословно комуницирање

II

С

ИБ

3

1

6

2.

ИНС 803

Интернет сервиси

II

С

ИБ

2

2

6

Укупно часова активне наставе на години студија =

25

15

4

60

ДРУГА ГОДИНА

1.

ФРН 104

Финансијскo рaчуноводство

III

СА

О

2

2

6

2.

ПСИ 205

Пословне финансије

III

СА

О

2

2

6

3.

ФИС 301

Фискални системи

III

СА

О

3

2

2

9

4.

СПК 127

Специјална књиговодства

IV

СА

О

3

2

2

9

5.

ПСП 008

Пословно право

IV

С

О

2

2

6

6.

ЕНГ 012

Енглески језик 2

IV

ОО

О

4

2

6

Изборни предмети (бира 2)

1.

МНП608

Менаџмент продаје

IV

СА

И

2

2

6

2.

ФТР 204

Финанијска тржишта

IV

С

И

2

2

6

3.

ХРМ 705

Менаџмент људских ресурса

IV

С

И

2

2

6

4.

УПП 303

Управно право

IV

С

И

2

2

6

Укупно часова активне наставе на години студија =

24

20

4

66

ТРЕЋА ГОДИНА

1.

МРС 130

Међународна рачуноводствена регулатива

V

СА

О

4

2

2

9

2.

МРН106

Рачуноводство за менацмент

V

СА

О

3

2

6

3.

ФКР 302

Финансијска контрола и ревизија

VI

СА

О

4

3

6

4

БЗП 809

Базе података

VI

СА

О

3

2

9

5.

АФИ 121

Анализа финансијских извештаја

VI

СА

О

2

3

2

6

Изборни предмети (бира 2)

1.

МЕБ 610

Међународни бизнис

V

С

ИБ

2

2

6

2.

ПЕТ 006

Пословна етика

V

С

ИБ

2

2

6

3.

ПЛГ605

Пословна логистика

V

С

ИБ

2

2

6

4.

ПДЗ 703

Предузетништво

V

С

ИБ

2

2

6

Укупно часова активне наставе на години студија =
24
20
4
60

Укупно = 73

Укупно =55

Укупно = 12

Укупно часова активне наст. у свим годинама студија = 140

1.

ПФВ 010

Практична струковна настава

II

6

2

ПФВ 120

Стручна пракса

IV

6

3.

ДИП 199

Завршни рад

VI

12

Укупно ЕСПБ бодова

210

Оставите одговор