Rabasović dr Biljana

 

Dr Biljana Rabasović

 

Kabinet: 37

Dr Biljana Rabasović, rođena  10.08.1972. godine u Valjevu. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu diplomirala je 1999. godine. Magistrirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2007. godine. Doktorirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, 2013. godine. U Školi radi od 2000. godine. Ima zvanje profesora strukovnih studija za užu naučnu oblast Marketing i trgovina.

Objavljeni radovi:

  1. Krivošejev, V. Rabasović, B. Uvod u turizam sa osnovama ruralnog turizma. Udžbenik sa praktikumom. Udruženje domaćina Valjevo, 2020. Valjevo, ISBN: 978-86-901952-0-6
  2. Rabasović, B. Krivošejev, V. Stojanović, N., Emotional intelligence as a competence factor of the service staff, International Scientific Conference on Economic and Management – EMAN 2019. Ljubljana, Slovenija, mart 2019. ISBN: 978-86-80194-17-2
  3. Rabasović, B. Marković, I. Vićentić, M. Crowdfunding – current state and perspectives in Serbia, International Scientific Conference on Economic and Management – EMAN 2019, Ljubljana, Slovenija, mart 2019. ISBN: 978-86-80194-17-2
  4. Mijailović, I. Rabasović, B. Vićentić, M. Problems of marketing research in the international environment, International Scientific Conference on Economic and Management EMAN 2017, Ljubljana, Slovenija, str. 629-636, Mart 2017.   ISBN 978-86-80194-06-6,
  5. Rabasović, B. Očekivanja potrošača u turizmu, Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, 2013. vol.49/2013, p.93-104, ISSN: 0350-2120
  6. Rabasović, B. Vićentić, M.  Relations between the qualites of services, customer satisfaction and company profit, International scientific conference “UNITECH”, Gabrovo, Bulgaria, Nov. 2013 ISSN: 1313-230X
  7. Rabasović, B. Sredojević, D. Elektronska lična poruka u marketingu turizma, XI međunarodni naučno-stručni simpozijum Infoteh®-Jahorina 2012, Vol 547-551 mart 2012. ISBN: 978-99938-624-8-2
  8. Sudžuk, D. Rabasović, B. Marketing usluga, udžbenik, koautor, VIPOS, Valjevo, 2010. ISBN:978-86-81053-66-9
  9. Rabasović, B. Zogović, M. Marketing menadžment u turizmu, XI Internacionalni simpozijum SYMORG 2008, “Menadžment i društvena odgovornost” FON Beograd, septembar ISBN: 978-86-7680-161-9
  10. Rabasović, B. Zogović, M. Kovačević, M. The most important trends on tourist market, V International Conference “Business and Globalization”, Faculty of Economics-Prilep, Ohrid.   Oct.  2007 ISBN: 9989-695-41-5

Оставите одговор