Rabasović dr Biljana

 

Dr Biljana Rabasović

 

Kabinet: 37
Lokal: 113
e-mail: [email protected]

Dr Biljana Rabasović, rođena  10.08.1972. godine u Valjevu. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu diplomirala je 1999. godine. Magistrirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2007. godine. Doktorirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, 2013. godine. U Školi radi od 2000. godine. Ima zvanje profesora strukovnih studija za užu naučnu oblast Marketing i trgovina.

Objavljeni radovi:

  1. Rabasović, B. Vićentić, M. Mijailović, I. Relations between the qualites of services, customer satisfaction and company profit, International scientific conerence “UNITECH”, 22-23.11.2013. Gabrovo, Bulgaria.
  2. Rabasović, B. Očekivanja potrošača u turizmu. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici. Vol. 49, broj 29/2013, ISSN: 0350-2120, UDK 330. str. 93-104
  3. Rabasović, B. Sredojević, D. Elektronska lična poruka u marketingu turizma, XI muđenarodni naučno-stručni simpozijum Infoteh®-Jahorina 2012. str. 547-551
  4. Rabasović, B. Potrebe i motivi kao pokretači ponašanja turista, Turističko poslovanje, 6/2011..
  5. Sudžuk, D. Rabasović, B. Marketing usluga, udžbenik, koautor, VIPOS Valjevo, 2010.
  6. Vasiljević, M. Rabasović, B. Specifičnosti turističkih usluga -implikacije na finansijsko izveštavanje. Poslovna politika. 2009 vol. 38/9-10, str. 32-39
  7. Zogović, M. Rabasović, B. Elektronske javne nabavke. XI internacionalni simpozijum SYMORG 2008 „Menadžment i društvena odgovornost“. FON Beograd. 10. – 13. septembar 2008.
  8. Rabasović, B. Kovačević, M. Zogović, M. Marketing menadžmentu turizmu, XI Internacionalni simpozijum SYMORG 2008. „Menadžment i društvena odgovornost“. FON Beograd,10. – 13. septembar 2008.
  9. Rabasović, B. Kovačević, M. Factors of macro environment and tourism. V International Conference „Business and Globalization“. Faculty of Economics-Prilep. Ohrid, 2007.
  10. Rabasović, B. Kovačević, M. The most important trends on tourist market, V International Conference „Business and Globalization“, Faculty of Economics-Prilep.Ohrid, 2007.

Оставите одговор