Matić mr Branko

 

Mr Branko Matić

Kabinet: 41
Lokal: 117
Mr Branko Matić, rođen 05.02.1957. god. u Osečini. Diplomirao je na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu 1980. godine, a magistrirao 1990. godine. Na istom fakultetu prijavio je doktorsku tezu. U Školi radi od 1999. godine. Ima zvanje predavača za užu naučnu oblast Menadžment i organizacija.

Objavljeni radovi:

  1. Development of process model of enterprise oraganization, XIV International symposium SYMORG 2014, FON, Beograd
  2. Uspostavljanje, preispitivanje i dokumentovanje politike kvaliteta, časopis KVALITET&IZVRSNOST, godina II, br. 1–2, Fondacija za kulturu kvaliteta i izvrsnost, Beograd, 2013.
  3. Menadžment Praktikum, praktikum za vežbe, VIPOS, (drugo izmenjeno izdanje 2013.)
  4. Uticaj reforme visokog obrazovanja na ljudske resurse preko sistematizacija radnih mesta, XI naučno-stručna konferencija ”Na putu ka dobu znanja”, Fakultet za menadžment, Sremski karlovci, 28-29. IX 2013.
    Menadžment, udžbenik, VIPOS, Valjevo, (četvrto izmenjeno i dopunjeno izdanje 2012.)
  5. National qualification framework and systematization of work places, XIII International symposium SYMORG 2012,FON, Beograd
  6. Obuka operacionih menadžera kroz poslovnu igru topsim – general management II, časopis Tehnička dijagnostika, vol 10, br. 4, Beograd, 2011.
  7. Standardizacija menadžmenta, Savetovanje “Nedelja kvaliteta 2011, časopis KVALITET, Poslovna politika, Beograd, 9.-11. mart 2011.
  8. Sistem za praćenje aktivnosti i ocenjivanje studenata, XII Međunarodni simpozijum SYMORG 2010, FON, Beograd

Оставите одговор