Perić dr Dragoslav

Dr Dragoslav Perić
Kabinet: 39
Lokal: 115

Konsultacije:
Sreda: 11:30 – 12:30
Sreda: 15:00 – 16:00
e-mail: dragoslav.peric@vipos.edu.rs

 

Dr Dragoslav Perić, rođen je 20.06.1958. godine u Rači. Na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirao je 1983. godine. Na istom fakultetu magistrirao je 1989. godine, a doktorirao 1997. godine. U Školi je angažovan od 2002. godine. Ima zvanje profesora strukovnih studija. Izabran je za užu naučnu oblast Informatika i informacioni sistemi.
 
Objavljeni radovi:

1. Analysis of Cost of Urban Medium Voltage Distribution Networks, International Journal of Electrical Power and Energy Systems, Vol.20, No.1, 1998, pp. 7-16.
2. Aplikativni softver, udžbenik, Visoka škola elektrotehnike i računarstva, Beograd, 2014.
3. Internet obrada podataka, udžbenik, VIPOS, Valjevo, 2013.
4. Veb dizajn, udžbenik, VIPOS, Valjevo, 2009.
5. Visual Basic 3.0 professional – razvoj aplikacija i programiranje, knjiga, Deus, Palanka, VETŠ, Beograd, 1995.
6. Path-set based optimal planning of new urban distribution networks, International Journal of Electrical Power & Energy Systems, Volume 85, February 2017, Pages 42-49, ISSN 0142-0615
7. Distribution System Performance Evaluation Accounting for Data Uncertainty, IEEE Transaction on Power Delivery, Vol. 18, No3, July 2003, pp. 694-700.
8. Optimal planning of radial distribution networks by simulated annealing technique, IEEE Trans. Power Systems, vol. 23, no.2., 2008.
9. Recognition of a local content on the web by location,UNITECH, Gabrovo, Bulgaria 16.-17. novembar 2012., No. 142
10. Upotreba radnih tabela (spreadsheet) za proračun pouzdanosti transformatorskih stanica, Savetovanje CIRED Srbija, Vrnjačka Banja, 2014.

 

Оставите одговор