Stanišević dr Ilja

 

Dr Ilja Stanišević

 

Kabinet: 28
Lokal: 107
e-mail: ilja.stanisevic@vipos.edu.rs
Dr Ilja Stanišević, rođen je 15.10.1962. god. u Sarajevu. Na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu diplomirao je 1989. godine. Magistrirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu 2010. god. a doktorirao na Fakultetu za kompjuterske nauke Univerziteta Megatrend u Beogradu, 2012. godine. U Školi radi od 2006. godine. Ima zvanje profesora strukovnih studija za užu naučnu oblast Informatika i informacioni sistemi.

 

Objavljeni radovi:

  1. Niskobudžetni životni ciklus razvoja softvera, INFOTEH-Jahorina Vol. 12, Ref. RSS-2-5, p. 635-640, ISBN 978-99955-763-1-8, mart 2013.
  2. Upravljanje realizacijom projekta uvođenja PCI DSS standarda, INFOTEH-Jahorina, Vol.12, Ref.RSS-2-10, str.664-669, ISBN 978-99955-763-1-8, mart 2013.
  3. Customer relationship marketing – CRM, International Scientific Conference UNITECH 2012, pp.III151-III156, Gabrovo, Bulgaria, 16-17 November 2012.
  4. Characteristic of the Optimal Method for Software Design in a Low-budget Environment, Megatrend Review, Vol 8, No.2, ISSN 1820-3159, pp. 497-524, 2011.
  5. Selecting software development life cycle models, koautor, International Scientific Conference UNITECH 2011, ISSN 1313-230X, pp.I393-I397, Gabrovo, Bulgaria, 2011.
  6. Izbor modela životnog ciklusa razvoja softvera, 19. Telekomunikacioni foruk TELFOR 2011 Srbija, Beograd, IEEE, pp. 1336-1339, 2011.
  7. Računarske mreže, udžbenik, koautor, VIPOS Valjevo, 2010.
  8. Računarske mreže, priručnik za vežbe, praktikum, koautor, VIPOS Valjevo, 2010.
  9. Primena Zahmanovog okvira u informacionoj analizi VIPOS-a, Proc. 54th ETRAN Conference, RT7.6-1-3, ISBN 978-86-80509-65-5, Donji Milanovac, Srbija, 2010.
  10. Low budget software development, koautor, Gabrovo, Bulgaria, International Scientific Conference UNITECH 2009, ISSN 1313-230X, 2009.

Оставите одговор