Božanić mr Jelica

 

Mr Jelica Božanić
Kabinet: 39
Lokal: 115
 

Mr Jelica Božanić, rođena je 17.02.1960. god. u Šapcu. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 1983. godine. Na istom fakultetu magistrirala je 1995. godine. Odobrena doktorska disertacija na Senatu Alfa Univerziteta u Beogradu. U Školi radi od 1988. godine. Ima zvanje profesora strukovnih studija za užu naučnu oblast Finansije i  računovodstvo.

Objavljeni radovi:

  1. Osnovi računovodstva sa praktikumom, udžbenik, koautor, VIPOS, Valjevo, 2015
  2. Praktikum iz profesionalnih veština, koautor, VIPOS, Valjevo, 2013.
  3. TEMPUS – stručno-praktične veštine potrebne pri zapošljavanju- zajednički projekat Leeds Metropolitten University, Berufsakademie Stuttgart, Ekonomskog fakulteta Beograd i Više ekonomske škole Valjevo, 2006.
  4. Model strukovnih studija “MOST”, projekat u realizaciji IRC Više ekonomske škole “P.M. Nenadović” Valjevo , 2005.
  5. Virtuelno preduzeće, projekat Škole u saradnji sa GTZ, 2004/2005.
  6. Specijalna knjigovodstva, udžbenik, Viša ekonomska škola “P.M. Nenadović” Valjevo, 2004.
  7. Transformacija škole, projekat, projekat u realizaciji IRC Više ekonomske škole “P.M. Nenadović” Valjevo, 2002.
  8. Računovodstvene informacije u uslovima hiperinflacije, stručni rad, zbornik radova, Viša ekonomska škola “P.M. Nenadović”, 1994.
  9. Finansijska struktura preduzeća, stručni rad, Zbornik radova, Viša ekonomskka škola, “P.M. Nenadović”, Valjevo, 1994.

 

Оставите одговор