Božanić mr Jelica

Mr Jelica Božanić
Kabinet: 39
Lokal: 115
Konsultacije:
Četvrtak: 15:00-17:00
 

Mr Jelica Božanić, rođena je 17.02.1960. god. u Šapcu. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 1983. godine. Na istom fakultetu magistrirala je 1995. godine. Odobrena doktorska disertacija na Senatu Alfa Univerziteta u Beogradu. U Školi radi od 1988. godine. Ima zvanje profesora strukovnih studija za užu naučnu oblast Finansije i  računovodstvo.

Objavljeni radovi:

1. Osnovi računovodstva sa praktikumom, udžbenik, koautor, VIPOS, Valjevo, 2015
2. Praktikum iz profesionalnih veština, koautor, VIPOS, Valjevo, 2013.
3. Specijalna knjigovodstva, udžbenik, Viša ekonomska škola „P.M. Nenadović“ Valjevo, 2004.
4. TEMPUS – stručno-praktične veštine potrebne pri zapošljavanju- zajednički projekat Leeds Metropolitten University, Berufsakademie Stuttgart, Ekonomskog fakulteta Beograd i Više ekonomske škole Valjevo, 2006.
5. Model strukovnih studija „MOST“, projekat u realizaciji IRC Više ekonomske škole „P.M. Nenadović“ Valjevo , 2005.
6. Virtuelno preduzeće, projekat Škole u saradnji sa GTZ, 2004/2005.
7. Transformacija škole, projekat, projekat u realizaciji IRC Više ekonomske škole „P.M. Nenadović“ Valjevo, 2002.
8. Računovodstvene informacije u uslovima hiperinflacije, stručni rad, zbornik radova, Viša ekonomska škola „P.M. Nenadović“, 1994.
9. Finansijska struktura preduzeća, stručni rad, Zbornik radova, Viša ekonomskka škola, „P.M. Nenadović“, Valjevo, 1994.

Оставите одговор