Stanković dr Milivoje

Dr Milivoje Stanković
Kabinet: 41
Lokal: 117
Konsultacije:
Četvrtak: 14:00 – 16:00
e-mail: milivoje.stankovic@vipos.edu.rs

Dr Milivoje Stanković, rođen je 21.01.1953. godine u Sremčici. Na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu diplomirao je 1977. godine. Na istom fakultetu magistrirao je 1984. godine, a doktorirao 1992. godine. U Školi radi od 2005. godine. Ima zvanje profesora strukovnih studija za užu naučnu oblast Menadžment i organizacija.

Objavljeni radovi:
1. Određivanje sistema zarada – organizacioni pristup, Prosveta, Beograd, 2016.
2. Menadžment ljudskih resursa – razvoj primena i međunarodni pristup, Visoka poslovna škola strukovnih studija, Valjevo, 2013.
3. Primena analize posla u procesu određivanja osnovnih zarada, XVIII Internacionalni simpozijum YUPMA 2014. Zlatibor, 12-13. maj 2014.
4. Određivanje osnovnih zarada u funkciji konkurentnosti i ekonomske efikasnosti, XIX Internacionalni naučni skup, SM 2014. Ekonomski fakultet, Subotica, Palić, 16. maj 2014.
5. Planiranje ljudskih resursa u funkciji održivog razvoja preduzeća, XVIII Internacionalni naučni skup, SM 2013. Ekonomski fakultet, Subotica, Palić, 18. april 2013.
6. Metodologija projekta istraživanja, XVII Internacionalni simpozijum, YUPMA, Zlatibor, 2013.
7. Implementation of Human Resource management, zbornik radova, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd, 2012.

Оставите одговор