Vićentić dr Mlađen

 

Dr Mlađen Vićentić

 

Kabinet: 25
Lokal: 104

Dr Mlađen Vićentić, rođen 11.09.1961. godine u Gornjoj Trešnjici. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1986. godine, a magistrirao 1994. godine. Doktorirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu 2007. godine. U Školi radi od 1987. godine. Ima zvanje profesora strukovnih studija za užu naučnu oblast Marketing i trgovina.

Objavljeni radovi:

  1. Stavovi potrošača o kupovini domaćih naspram stranih proizvoda, projekat realizovan u IRC VIPOS Valjevo, 2015.
  2. Promene u načinu kupovine i zadovoljstvu Valjevaca nakon otvaranja velikih supermarketa”, projekat realizovan u IRC VIPOS Valjevo, 2014.
  3. Istraživanje telekomunikacionih tržišta mobilnih operatera u Valjevu, projekat realizovan u IRC VIPOS Valjevo, 2013.
  4. Odnos kvaliteta usluge, zadovoljstva kupaca i profita kompanije, koautor, Internacionalna naučna konferencija – Proceedings, Gabrovo,Bugarska, 2013.
  5. Istraživanje uslova stanovanja u Valjevu – između realnosti i želje, projekat realizovan u IRC VIPOS Valjevo, 2012.
  6. Marketing, udžbenik, VIPOS Valjevo, 2011.
  7. Istraživanje konkurencije na međunarodnom tržištu, stručni rad, Poslovna politika br.9, Beograd,2011
  8. “Gde Valjevci kupuju, kako i koliko troše i šta misle o trgovinama u svom gradu?”, mentor istraživačkog projekta realizovanog u IRC VIPOS Valjevo 2011.
  9. Istraživanje tržišta, udžbenik, VIPOS, Valjevo 2010.
  10. Marketing, udžbenik, VIPOS Valjevo, 2008.

 

Оставите одговор