Nenadović dr Slobodan

Dr Slobodan Nenadović
Kabinet: 42
Lokal: 110
Konsultacije:
Ponedeljak:  14:00-16:00
e-mail: slobodan.nenadovic@vipos.edu.rs

 

 

Dr Slobodan Nenadović, rođen 05.08.1963. godine u Rumi. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirao je 1991. godine. Na istom fakultetu je magistrirao 1999. godine, a doktorirao 2004. godine. U Školi radi od 2004. godine. Ima zvanje profesora strukovnih studija za užu naučnu oblast  Poslovno pravo.

Objavljeni radovi:

1. Osnovi poslovnog prava, udžbenik, VIPOS Valjevo, Beograd, 2013.
2. Osnovi kompjuterskog prava, udžbenik, VIPOS, Valjevo, 2011.
3. Ugovori u privredi, udžbenik, VIPOS, Valjevo, 2010.
4. Neka gledišta o pitanju poslovne etike u SAD, Pravo i privreda br. 4-6/2013, str.521-540;
5. Bankarska tajna u uporednom i pozitivnom pravu RS, Pravo i privreda br. 4-6/2011;
6. Dokumentarni akreditiv u elektronskoj eri, Pravo i privreda br. 1-3/2010;
7. Zaštita potrošača u pravu SAD, Pravo i privreda br.7-9/2010;
8. Osnovni rizici međunarodnog poslovanja iz ugla američkog prava, Pravo i privreda br. 5-8/2006;
9. Ograničenje osnivanja ortačkog društva sa posebnim osvrtom na Nacrt Zakona o privrednim društvima Republike Srbije, Pravo i privreda, br. 5-8/2004;
10. Ponuda preko interneta, Pravo i privreda br 1-4/2004;

 

Оставите одговор