Pavlović Valentina, MA

MA Valentina Pavlović
Kabinet: 38
Lokal: 114
Konsultacije:
Utorak: 14:00-16:00
e-mail: valentina.pavlovic@vipos.edu.rs

MA Valentina Pavlović, dipl. ekonomista, rođena 19.08.1970. godine u Valjevu. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2004. godine. 2013. godine završila je master akademske studije drugog stepena na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu i stekla naziv master ekonomista. U Školi radi od 2007. godine. Ima zvanje nastavnika veština za užu naučnu oblast Informatika i informacioni sistemi.

Objavljeni radovi:

1. Niskobudžetni životni ciklus razvoja softvera, koautor, Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2013, Vol. 12, pp.635-640 March 2013.
2. Predviđanje mogućeg razvoja kartičarstva u Srbiji, koautor, INFOTEH-JAHORINA Vol.11, pp.541-546, March 2012.
3. Pronalaženje geografskih lokacija iz fotografija , Telfor, novembar, 2011.
4. Komparativna analiza metoda projektovanja IS u našem okruženju, INFOTEHN Jahorina, 2009. Rad E-III-16
5. Low Budget Software Development, Gabrovo, Bugarska, UNITECH, ISSN 1313-230X, Novembar 2009.
6. Komparativna analiza metoda projektovanja IS u domaćim uslovima“, Proc. 52. ETRAN, RT 4.3 1-4, Palić, Jun 08-12, 2008.
7. Kvantitativne metode, udžbenik, koautor, VIPOS, 2008.
8. Projekat sistema za upravljanje dokumentima u VIPOS Valjevo, Valjevo-SYMORG, Beograd, 2008
9. Priručnik iz osnovne informatičke obuke, LBS, Valjevo, 2004.

Оставите одговор