Pavlović Valentina, MA

 

MA Valentina Pavlović

Kabinet: 38
Lokal: 114

MA Valentina Pavlović, rođena 19.08.1970. godine u Valjevu. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2004. godine. Završila je master akademske studije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, 2013. godine. Na Fakultetu organizacionih nauka, Univerziteta u Beogradu upisala je specijalističke akademske studije. U Školi radi od 2007. godine. Ima zvanje saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Informatika i informacioni sistemi.

Objavljeni radovi:

  1. Niskobudžetni životni ciklus razvoja softvera, koautor, Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2013, Vol. 12, pp.635-640 March 2013.
  2. Predviđanje mogućeg razvoja kartičarstva u Srbiji, koautor, INFOTEH-JAHORINA Vol.11, pp.541-546, March 2012.
  3. Pronalaženje geografskih lokacija iz fotografija , Telfor, novembar, 2011.
  4. Komparativna analiza metoda projektovanja IS u našem okruženju, INFOTEHN Jahorina, 2009. Rad E-III-16
  5. Low Budget Software Development, Gabrovo, Bugarska, UNITECH, ISSN 1313-230X, Novembar 2009.
  6. Komparativna analiza metoda projektovanja IS u domaćim uslovima“, Proc. 52. ETRAN, RT 4.3 1-4, Palić, Jun 08-12, 2008.
  7. Kvantitativne metode, udžbenik, koautor, VIPOS, 2008.
  8. Projekat sistema za upravljanje dokumentima u VIPOS Valjevo, Valjevo-SYMORG, Beograd, 2008
  9. Priručnik iz osnovne informatičke obuke, LBS, Valjevo, 2004.

Оставите одговор