Djurić dr Živka

Dr Živka Đurić
Kabinet: 43
Lokal: 119

Konsultacije:
Ponedeljak: 15:00- 16:00
Sreda: 11:30 – 12:30
e-mail: zivka.djuric@vipos.edu.rs

Dr Živka Đurić, rođena 02.04.1953. godine u Valjevu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 1976. godine. Na istom fakultetu magistrirala je 1988. godine, a doktorirala 2004. godine. U Školi radi od 1981.godine. Ima zvanje profesora strukovnih studija za uže naučne oblasti Javno pravo i Finansije i računovodstvo.

 

Objavljeni radovi:

1. „Osvrt na neke pretopstavke optimizacije lokalne uprave u Srbiji“, „Pravna riječ“ – časopis za pravnu
teoriju i praksu, Banja Luka, 2015, Savetovanje pravnika Republike Srpske
2. Realizovanje procesa preuzimanja neživotnih osiguranja od zaključivanja ugovora do likvidacije šteta, projekat VIPOS-a i kompanije „Dunav osiguranje“, Valjevo, 2011.
3. Inspekcijski nadzor u uslovima tranzicije poslovanja, Časopis za teoriju i praksu radnog i socijalnog prava, UDK 394-364, br. 1-6, Beograd, 2007.
4. Projekat – „Strategija za mlade“ Vlade Republike Srbije – pravni elementi, Beograd, 2007.
5. Lokalna uprava u Srbiji i Crnoj Gori, udžbenik, Službeni glasnik SRS, ED „Studije“, Beograd, 2006.
6. Rukovođenje projektima u svojstvu pomoćnika ministra u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne
politike u periodu 2004-2008.
7. Program regionalnog razvoja samouprave, Program EU, na nacionalnom nivou, realizacija Evropske
agencije za rekonstrukciju, projekat 2004.
8. Podizanje kapaciteta lokalne uprave, projekat UNDP i Vlade Srbije, Beograd, 2004.
9. Razvoj srpskog inspektorata za 21 vek, projekat američkog ministarstva za rad i MOR-a, Beograd, 2004.
10. Praktikum za upravni postupak i upravnocarinski postupak, VIPOS, 2003.

 

Оставите одговор