Akreditovane studije, rezultati ispita i kolokvijuma

Poeni, ocene i ESPB bodovi za školsku 2020/21. godinu

PRVA GODINA
– jesenji blok školske 2021/22. godine
*Tabelu sa rezultatima možete pogledati nakon prijavljivanja sa školskim nalogom.
– prolećni blok školske 2021/22. godine
*Tabelu sa rezultatima možete pogledati nakon prijavljivanja sa školskim nalogom.
DRUGA I TREĆA GODINA
–  II i III godina – jesenji blok školske 2021/22. godine
*Tabelu sa rezultatima možete pogledati nakon prijavljivanja sa školskim nalogom.
–  II i III godina – prolećni blok školske 2021/22. godine
*Tabelu sa rezultatima možete pogledati nakon prijavljivanja sa školskim nalogom.

 


Poeni, ocene i ESPB bodovi za prethodne školske godine:

PRVA GODINA
– jesenji blok školske 2020/21. godine
– jesenji blok školske 2019/20. godine
jesenji blok školske 2018/19. godine
– jesenji blok školske 2017/18. godine

jesenji blok školske 2016/17. godine
jesenji blok školske 2015/16. godine
jesenji blok školske 2014/15. godine
jesenji blok školske 2013/14.godine
jesenji blok školske 2012/13. godine
– prolećni blok školske 2020/21. godine
– prolećni blok školske 2019/20. godine
prolećni blok školske 2018/19. godine

prolećni blok školske 2017/18. godine
prolećni blok školske 2016/17. godine
prolećni blok školske 2015/16. godine
prolećni blok školske 2014/15. godine
prolećni blok školske 2013/14. godine
prolećni blok školske 2012/13. godine
DRUGA I TREĆA GODINA
–  II i III godina – jesenji blok školske 2020/21. godine
–  II i III godina – jesenji blok školske 2019/20. godine
–  II i III godina – jesenji blok školske 2018/19. godine
II godina – jesenji blok školske 2017/18. godine
III godina – jesenji blok školske 2017/18. godine
II godina – jesenji blok školske 2016/17. godine
III godina – jesenji blok školske 2016/17. godine
jesenji blok školske 2015/16. godine
jesenji blok školske 2014/15. godine
jesenji blok školske 2013/14. godine
jesenji blok školske 2012/13. godine
–  II i III godina – prolećni blok školske 2020/21. godine
–  II i III godina – prolećni blok školske 2019/20. godine
–  II i III godina – prolećni blok školske 2018/19. godine
II godina – prolećni blok školske 2017/18. godine
III godina – prolećni blok školske 2017/18. godine
II godina – prolećni blok školske2016/17. godine
III godina – prolećni blok školske 2016/17. godine
II godina – prolećni blok školske 2015/16. godine
III godina – prolećni blok školske 2015/16. godine
prolećni blok školske 2014/15. godine
prolećni blok školske 2013/14. godine
prolećni blok školske 2012/13. godine

*Tabele sa rezultatima možete pogledati nakon prijavljivanja sa školskim nalogom.

Da biste pristupili podacima za određeni predmet, kliknite mišem na naziv predmeta.

Da biste unosili podatke za neki predmet: Prijavite se i odaberite dokument.

 

Оставите одговор