Obaveštenje za diplomce trogodišnjih studija po Zakonu o višoj školi

Savet Škole doneo je 14. aprila 2009. godine Odluku o izmenama i dopunama Pravilnika o usklađivanju stečenih stručnih naziva

Kandidati koji su završili višu školu u trogodišnjem trajanju na jednom od smerova Više ekonomske škole «Prota Mateja Nenadović» u Valjevu, kao Škole koja je pravni prethodnik Visoke poslovne škole strukovnih studija u Valjevu i koji su ostvarili 180 ECTS bodova, mogu da usklade svoj stečeni stručni naziv sa nazivom po studijskom programu koji nije stručni sledbenik među akreditovanim studijskim programima osnovnih strukovnih studija prvog stepena visokog obrazovanja SA DODATNIM SADRŽAJEM koji kandidat mora savladati i to:

 

Studijski program
akreditovanih studija

Smer trogodišnjih studija

Predmeti koje treba položiti

1.

Bankarstvo i osiguranje

Elektronsko poslovanje

Marketing

Menadžment preduzeća

Obavezni predmeti:

 1. Bankarstvo
 2. Osiguranje
 3. Menadžment u bankarstvu i osiguranju

Jedan od 2 izborna predmeta:

 1. Finansijska tržišta
 2. Poslovne finansije

Računovodstvo i revizija

Obavezni predmeti:

 1. Bankarstvo
 2. Osiguranje

2.

Elektronsko poslovanje

Bankarstvo i osiguranje

Marketing

Menadžment preduzeća

Računovodstvo i revizija

Obavezni predmeti:

 1. Elektronsko poslovanje I
 2. Baze podataka

Dva od 4 izborna predmeta:

 1. Elektronsko polsovanje II
 2. Računarske mreže
 3. Programiranje
 4. Web dizajn

3.

Marketing i trgovina

Bankarstvo i osiguranje

Elektronsko poslovanje

Računovodstvo i revizija

Obavezni predmeti:

 1. Marketing
 2. Istraživanje tržišta

Dva od 4 izborna predmeta:

 1. Menadžment prodaje
 2. Ponašanje potrošača
 3. Marketing usluga
 4. Međunarodni biznis

Menadžment preduzeća

Obavezni predmeti:

 1. Istraživanje tržišta
 2. Menadžment prodaje

Zainteresovani kandidati mogu podnositi zahteve za usklađivanje stečenih stručnih naziva počev od 1. septembra 2009. godine na propisanim obrascima u studentskoj službi Škole.

U Valjevu, 23. april 2009. godine

Direktor Škole
mr Vesna Marković, s.r.

Оставите одговор