International Business Administration

U subotu, 25.04.2009. godine u Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija Valjevo održan je prvi sastanak koji je označio početak realizacije projekta International Business Administration.

Sastanku su prisustvovali predstavnici GTZ-a, Ministarstva prosvete Republike Srbije, ADEŠ-a, DOSITEJ-a, srednjih stručnih škola i visokih poslovnih škola strukovnih studija iz Valjeva, Novog Sada i Blaca.

Cilj sastanka je bilo analiza veze između obrazovnog profila Poslovni administrator, koji je u okviru GTZ projekta uveden u srednje stručne škole u Srbiji, i studijskog programa International Business Adminisration, čije uvođenje u visoke poslovne škole iz Valjeva, Novog Sada i Blaca predstavlja cilj projekta koji pomenute visokoškolske institucije realizuju uz podršku GTZ-a.

Posle uvodne reči prof. mr Vesne Marković, direktora Visoke poslovne škole u Valjevu, i dr Gustava Rajera, koji je predstavio GTZ projekat za srednje stručne škole u Srbiji, kao i cilj projekta Međunarodna poslovna administracija, profesori srednji stručnih škola predstavili su obrazovni profil Poslovni administrator.

  • Predstavljen je kurikulum Poslovnog administratora, sa posebnim osvrtom na radne kompetencije koje učenici stiču u okviru ovog programa.
  • Predstavljen je i objašnjen rad Biroa za obuku, kao i metodologija koja se primenjuje u radu.
  • Predstavljeni su forma i sadržaj maturskog ispita za obrazovni profil Poslovni administrator.

Dogovoreno je da profesori visokih poslovnih škola izvrše analizu profila Poslovni administrator i da na sledećem sastanku sa predstavnicima srednjih stručnih škola daju svoj predlog radnih kompetencija koje bi studijski program International Business Administration trebalo da razvije kod studenata.

Оставите одговор