Programi stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju

Centralna komisija Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja je Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija iz Valjeva odobrila dva programa stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju za školsku 2009/2010. godinu.
 

Na konačnoj listi odobrenih programa nalaze se dva programa koja se realizuju u našoj školi:
 

 • Priprema, izvođenje i praćenje nastave uz upotrebu savremenih informacionih tehnologija
  • Program je namenjen nastavnicima osnovnih i srednjih škola, stručnim saradnicima i administrativnom osoblju
  • Teme koje pokriva ovaj kurs su: informatičko obrazovanje prema evropskom standardu (ECDL); priprema multimedijalnog nastavnog materijala; upoteba skenera, projektora, digitalnog foto aparata; obrada digitalnog materijala; formati dokumenata; izrada prezentacija; vođenje evidencije; obrada rezultata.
  • Trajanje kursa: dva dana (16 sati)

 • Upotreba savremenog internet servisa u unapređenju nastavnog procesa
  • Program je namenjen nastavnicima viših razreda osnovnih škola i profesorima srednjih škola
  • Teme koje pokriva ovaj kurs su: Internet pretraživanje; Elektronske enciklopedije; Elektronska pošta putem Interneta; Komunikacija putem korisničkih grupa, blogova, mobilne telefonije; Mogućnosti primene servisa za rad sa dokumentima, kalendara i foto galerija u nastavnom procesu; Lokalizacija servisa na srpski jezik
  • Trajanje kursa: dva dana (16 sati)

 

Dodatne informacije se mogu dobiti na telefon 014/224-735

Оставите одговор