Uslovi upisa u II godinu


USLOVI  UPISA U II GODINU

– za studente I godine akreditovanih studija upisane šk.2008/09-

 

BUDŽETSKI STUDENTI

1. Studenti upisani na teret budžeta, a ostvarili su u šk.2008/09. od 48 – 60 ESPB upisuju u šk.2009/10. II godinu studija na teret budžeta.

Budžetski studenti koji upisuju II godinu studija sa manje od ostvarenih 60 ESPB (imaju nepoložene predmete iz I godine) imaju pravo da u šk. 2009/10. besplatno slušaju i polažu predmete u vrednosti od ukupno 60 ESPB (to mogu biti svi predmeti iz II godine ili  npr. 2 predmeta iz I godine od 12 ESPB i izabrani predmeti iz II godine od 48 ESPB).

Ukoliko student želi da sluša sve predmete II godine (60 ESPB) i ponovo sluša i polaže nepoložene predmete I godine obavezan je da za predmete iz I godine plati iznos školarine proporcionalno broju ESPB tih predmeta.    

2. Studenti upisani na teret budžeta, a ostvarili su u šk.2008/09.  od 37 do 47 ESPB, upisuju u šk.2009/10. II godinu studija u statusu samofinansirajućih studenata.

Student bira predmete koje će da sluša u šk.2009/10. (može izabrati sve predmete II godine ili da ponovo sluša i polaže nepoložene predmete iz I godine i određeni broj predmeta iz II godine). Iznos školarine student plaća proporcionalno broju ESPB predmeta koje će slušati i polagati u šk.2009/10.

Student je obavezan da se opredeli za odredjeni broj predmeta iz II godine studija koliko je potrebno da ostvari najmanje 37 ESPB.  

3. Studenti upisani na teret budžeta, a ostvarili su u šk.2008/09. manje od 37 ESPB u šk.2009/10. ponovo upisuju I godinu studija u statusu samofinansirajućih studenata i plaćaju školarinu proporcionalno broju ESPB nepoloženih predmeta I godine studija. 

SAMOFINANSIRAJUĆI  STUDENTI

 

1. Samofinansirajući studenti koji su u šk.2008/09. ostvarili od 37 do 47 ESPB, upisuju u šk.2009/10. II godinu studija u statusu samofinansirajućih studenata.

Student bira predmete koje će da sluša u šk.2009/10. (može izabrati sve predmete II godine ILI da ponovo sluša i polaže nepoložene predmete iz I godine i određeni broj predmeta iz II godine). Iznos školarine student plaća proporcionalno broju ESPB predmeta koje će slušati i polagati u šk.2009/10.

Student je obavezan da se opredeli za određeni broj predmeta iz II godine studija koliko je potrebno da ostvari najmanje 37 ESPB

2. Samofinansirajući studenti koji su u šk.2008/09. ostvarili manje od 37 ESPB,  u šk.2009/10. ponovo upisuju I godinu studija u statusu samofinansirajućih studenata i  plaćaju školarinu proporcionalno broju ESPB nepoloženih predmeta I godine studija. 

3. Samofinansirajući studenti koji su u šk.2008/09 ostvarili od 48-60 ESPB  mogu upisati II godinu studija u statusu finansiranja iz budžeta ukoliko se rangiraju u okviru dozvoljenog broja studenata koji se finansiraju iz budžeta. Prvo se upisuju studenti upisani u šk.2008/09. u statusu budžetskih (koji su ispunili uslov), a zatim se vrši popuna do dozvoljene kvote budžetskih studenata. Rang lista se formira posle oktobarskog ispitnog roka na osnovu podnetih zahteva studenata.  

 

Valjevo, 2.07.2009.god.

Оставите одговор