Uslovi upisa u III godinu


USLOVI  UPISA U III GODINU

– za studente II godine akreditovanih studija upisane šk. 2007/08.

 

BUDŽETSKI STUDENTI

1. Studenti upisani na teret budžeta, a ostvarili su u šk.2008/09. od 48 – 60 ESPB upisuju u šk.2009/10. III godinu studija na teret budžeta.

Budžetski studenti koji upisuju III godinu studija sa manje od ostvarenih 60 ESPB (imaju nepoložene predmete iz I i II godine) imaju pravo da u šk.2009/10. besplatno slušaju i polažu predmete u vrednosti od ukupno 60 ESPB (to mogu biti svi predmeti iz III godine ili npr. 1 predmet iz I godine, 2 predmeta iz II godine i izabrani predmeti iz III godine sa ukupno 60 ESPB).

Ukoliko student želi da sluša sve predmete III godine (60 ESPB) i ponovo sluša i polaže nepoložene predmete iz I i II godine obavezan je da za predmete iz I i II godine plati iznos školarine proporcionalno broju ESPB tih predmeta.   

2. Studenti upisani na teret budžeta, a ostvarili su u šk.2008/09.  od 37 do 47 ESPB, upisuju u šk.2009/10. III godinu studija u statusu samofinansirajućih studenata.

Student bira predmete koje će da sluša u šk.2009/10. (može izabrati sve predmete III godine ili da ponovo sluša i polaže nepoložene predmete iz I i II godine i određeni broj predmeta iz III godine). Iznos školarine student plaća proporcionalno broju ESPB predmeta koje će slušati i polagati u šk.2009/10.

Student je obavezan da se opredeli za određeni broj predmeta iz III godine studija koliko je potrebno da ostvari najmanje 37 ESPB

3. Studenti upisani na teret budžeta, a ostvarili su u šk.2008/09. manje od 37 ESPB u šk.2009/10. ponovo upisuju II godinu studija u statusu samofinansirajućih studenata i plaćaju školarinu proporcionalno broju ESPB nepoloženih predmeta I i II godine studija. 

SAMOFINANSIRAJUĆI  STUDENTI

 

1. Samofinansirajući studenti koji su u šk.2008/09. ostvarili od 37 do 47 ESPB, upisuju u šk.2009/10. III godinu studija u statusu samofinansirajućih studenata.

Student bira predmete koje će da sluša u šk.2009/10. (može izabrati sve predmete iz III godine ili da ponovo sluša i polaže nepoložene predmete iz I i II godine i određeni broj predmeta iz III godine). Iznos školarine student plaća proporcionalno broju ESPB predmeta koje će slušati i polagati u šk.2009/10.

Student je obavezan da se opredeli za određeni broj predmeta iz III godine studija koliko je potrebno da ostvari najmanje 37 ESPB

2. Samofinansirajući studenti koji su u šk.2008/09. ostvarili manje od 37 ESPB  u šk.2009/10. ponovo upisuju II godinu studija u statusu samofinansirajućih studenata i  plaćaju školarinu proporcionalno broju ESPB nepoloženih predmeta iz I i II godine studija. 

3. Samofinansirajući studenti koji su u šk.2008/09 ostvarili minimalno 48 ESPB bodova  mogu upisati III godinu studija u statusu finansiranja iz budžeta ukoliko se rangiraju u okviru dozvoljenog broja studenata koji se finansiraju iz budžeta. Prvo se upisuju studenti upisani u šk.2007/08. u statusu budžetskih koji su ispunili uslov, a zatim se vrši popuna do dozvoljene kvote budžetskih studenata. Rang lista se formira posle oktobarskog ispitnog roka na osnovu podnetih zahteva studenata. 

 

Valjevo, 2.07.2009.god.

Оставите одговор