Akreditovane specijalističke studije

VIPOS je dobila akreditaciju za specijalističke strukovne studije za studijski program Poslovna informatika  (Aplikativni softver u poslovanju), na koji može da upiše ograničen broj studenata.

Ovo je najviši nivo obrazovanja u oblasti strukovnih studija a specijalizacijom se stiče stručno zvanje Strukovni poslovni informatičar- specijalista. Pravo upisa imaju diplomci viših škola i fakulteta (po starom Zakonu) i diplomci osnovnih strukovnih i akademskih studija (po novom Zakonu). 
Informacije na 014224735 i 014232644 ili u prostorijama VIPOS.

Оставите одговор