Kvantitativne metode: zbirka rešenih zadataka

zbirka

Naziv udžbenika: Kvantitativne metode: zbirka rešenih zadataka

Autori: dr Vojislav Andrić, Marina Janković

Pismo: ćirililca

Format: B5

Broj strana: 284

Cena: 950,00

Udžbenik možete da naručite ako kliknete ovde.

SADRŽAJ
A) REŠENI PRIMERI I ZADACI
1. Uvod u linearnu algebru i primene ……………………………………. 1
2. Diferencijalni račun i primene ………………………………………… 31
3. Funkcije u ekonomiji …………………………………………….. 49
4. Proporcionalnost i procentni račun ……………………..…. 67
5. Kamatni račun ……………………………………………………………………… 77
6. Eskontovanje menica i amortizacija zajma ………………………… 93
7. Uvod u teoriju verovatnoće ………………………………………………….. 105
8. Deskriptivna statistika ……………………………………………………… 125
9. Raspodela slučajne promenljive …………………………………………… 147
10. Uzorak i statistike uzorka …………………………………………………. 165
11. Regresija i korelacija ………………………………………………………… 179
12. Indeksi ……………………………………………………………………………… 199
V) ZADACI SA KOLOKVIJUMA
1. Kolokvijum ……………………………………………………………………….. 211
2. Kolokvijum ………………………………………………………………………… 229
S) DOMAĆI ZADACI …………………………………………………………… 255
D) TABLICE ………………………………………………………………………….. 281
E) LITERATURA …………………………………………………………………… 284

 

Оставите одговор