Osnovi računovodstva

Naziv udžbenika: Osnovi računovodstva
Autori: mr Jelica Božanić, mr Momčilo Vasiljević
Pismo: latinica
Format: B5
Broj strana: 408
Cena: 1.150,00Udžbenik možete da naručite ako kliknete ovde.

 

PRVI DEO   OSNOVI RAČUNOVODSTVA    1
1. RAČUNOVODSTVO – IZVOR INFORMACIJA O POSLOVANJU    2
2. STRUKTURA RAČUNOVODSTVA    5
3. KNJIGOVODSTVO    11
4. CILJEVI I ZADACI KNJIGOVODSTVA    12
5. KORISNICI KNJIGOVODSTVENIH INFORMACIJA    13
6. PREDMET KNJIGOVODSTVA    16
7. IMOVINA I NJENO DUALNO POSMATRANJE    18
7.1. Aktiva    18
7.2. Pasiva    20
8. BILANSNE PROMENE    23
9. OBUHVATANJE POSLOVNIH PROMENA KROZ SUKCESIVNE BILANSE    27
9.1. Poslovne promene u vezi sa sredstvima i izvorima sredstava    27
9.2. Poslovne promene u vezi sa prihodom i rashodom    29
10. RAŠČLANJAVANJE BILANSA STANJA I OBUHVATANJE POSLOVNIH PROMENA KROZ OSNOVNE POSLOVNE KNJIGE    36
10.1. Konta kao metod sistematskog obuhvatanja poslovnih promena    37
10.2. Osnovne podele knjigovodstvenih računa (konta)    39
11. OSNOVNE POSLOVNE KNJIGE    44
11.1. Glavna knjiga – sistematska evidencija    44
11.2. Dnevnik – hronološka evidencija    49
11.3. Korisnost dnevnika i glavne knjige za menadžere    50
12. RAČUNOVODSTVENI PROCES (CIKLUS) I OSNOVNI INSTRUMENTI  U  KNJIGOVODSTVU    51
12.1. Inventar imovine    53
12.2. Bilans stanja i bilans uspeha    56
12.3. Knjigovodstvena dokumenta    58
12.4. Kontni okvir i kontni plan    60
12.5. Evidencija poslovnih promena kroz osnovne poslovne knjige    63
12.6. Predzaključne radnje i knjiženja    69
12.7. Zaključni list i formalni zaključak računa    73
12.8. Godišnji račun    77
DRUGI DEO   OSNOVI PRIMENE SISTEMA DVOJNOG KNJIGOVODSTVA    81
1. REGULATIVA IZ OBLASTI RAČUNOVODSTVA    84
1.1. Zakonska regulativa    88
1.2. Profesionalna regulativa    90
1.3. Interna regulativa    93
1.4. Dostavljanje finansijskih izveštaja u Srbiji u skladu sa regulativom u računovodstvu    96
1.5. Spisak-sadržina seta finansijskih izveštaja koji se dostavljaju u Srbiji u skladu  sa regulativom u računovodstvu    97
2. PRIBAVLJANJE KAPITALA    102
2.1. Pribavljanje sopstvenog kapitala    103
2.1.1. Pribavljanje i evidencija kapitala akcionarskih društava    109
2.1.2. Pribavljanje i evidencija kapitala kod  društava s ograničenom odgovornošću    118
2.1.3. Pribavljanje i evidencija kapitala ortačkih i komanditnih društava    122
2.2. Pribavljanje pozajmljenog kapitala    128
2.2.1. Dugoročne obaveze    129
2.2.2. Kratkoročne obaveze    132
3. PRIBAVLJANJE STALNE IMOVINE    136
3.1.  Nematerijalna ulaganja    138
3.2.  Osnovna sredstva    141
3.2.1.  Građevinski objekti    142
3.2.2.  Postrojenja i oprema    147
3.3.  Dugoročni finansijski plasmani    150
4. PRIBAVLJANJE OBRTNE IMOVINE    152
4.1. Zalihe    152
4.1.1.  Materijal    153
4.1.2.  Trgovinska roba    160
4.1.2.1.  Roba u magacinu    166
4.1.2.2.  Roba u prometu na veliko    174
4.1.2.3.  Roba u prometu na malo    183
4.1.3. Obaveze prema dobavljačima    191
4.2.  Gotovina i gotovinski ekvivalenti    192
5. RASHODI – DEFINISANJE, VRSTE I EVIDENCIJA    203
5.1.  Nabavna vrednost realizovane robe    205
5.2.  Troškovi materijala    208
5.3.  Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi    211
5.4.  Troškovi proizvodnih usluga    221
5.5.  Troškovi amortizacije i rezervisanja    226
5.5.1. Troškovi amortizacije    226
5.5.2.  Troškovi rezervisanja    231
5.6.  Nematerijalni troškovi    232
5.7.  Finansijski rashodi    237
5.8.  Ostali rashodi    238
5.9.  Rashodi po osnovu obezvređenja imovine    239
6. PRIHODI – DEFINISANJE I KLASIFIKACIJA, VREDNOVANJE I EVIDENCIJA –    240
6.1. Definisanje i klasifikacija prihoda    240
6.2. Vrednovanje i evidencija prihoda    241
7.  VREMENSKO RAZGRANIČAVANJE PRIHODA I RASHODA    247
8. OBRAČUN TROŠKOVA I UČINAKA    252
9.  EVIDENCIJA PROIZVODNJE, NEDOVRŠENE PROIZVODNJE I GOTOVIH PROIZVODA    254
10.  PREDZAKLJUČNA KNJIŽENJA    263
11. UTVRĐIVANJE FINANSIJSKOG REZULTATA    268
11.1.  Metode utvrđivanja finansijskog rezultata    268
12. FINANSIJSKO IZVEŠTAVANJE    274
13. RAZUMEVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA RAZLIČITIH PRIVREDNIH SUBJEKATA    286
13.1. Bankarski finansijski izveštaji    286
13.2. Finansijski izveštaji društava iz oblasti osiguranja    287
13.2.1. Finansijski izveštaj ustanova iz oblasti budžetske potrošnje    288
14. POREZ NA DODATU VREDNOST    291
14.1. Klasifikacija poreza i mesto Poreza na dodatu vrednost u javnim prihodima    291
14.2. Porez na dodatu vrednost u Srbiji    294
14.2.1. Predmet oporezivanja, poreski obveznik i poreski dužnik    295
14.2.2. Nastanak poreske obaveze, poreska osnovica i poreska stopa    298
14.2.3. Poreska oslobođenja    302
14.2.4. Prethodni (ulazni) i obračunati (izlazni) porez    302
14.2.5. Poreske i računovodstvene evidencije    307
14.2.6. Elektronsko podnošenje poreskih prijava    316
14.3. Primer obračuna PDV-a za mesečnog poreskog obveznika u skladu sa poreskim i računovodstvenim propisima    318
PRILOZI    327
PRILOG 1: FINANSIJSKI IZVEŠTAJI    328
Primer 1: Finansijski izveštaj za srednje pravno lice sastavljen u skladu sa računovodstvenom regulativom    328
Primer 2: Finansijski izveštaj za malo pravno lice sastavljen u skladu sa računovodstvenom regulativom    359
Primer 3: Finansijski izveštaj za preduzetnika sastavljen u skladu sa računovodstvenom regulativom.    367
PRILOG 2: PRIMERI ZA VEŽBU    370
Primeri finansijskih izveštaja preduzeća, banaka i osiguravajućih društava    370
PRILOG 3: ISPITNA PITANJA    397
PRILOG 4: PREDISPITNE OBAVEZE    400
LITERATURA:    401

Оставите одговор