Praktikum iz Osnova računovodstva

Naziv udžbenika: Praktikum iz osnova računovodstva
Autori: mr Sanja Radovanović, Marina Janković, Nenad Mihailović
Pismo: latinica
Format: B5
Broj strana: 206
Cena: 650,00
Udžbenik možete da naručite ako kliknete ovde.

 

I deo-OSNOVI RAČUNOVODSTVA    5
OSNOVNI PRINCIPI ZA SASTAVLJANJE BILANSA STANJA    6
SASTAVLJANJE BILANSA STANJA    7
GRUPE BILANSNIH PROMENA    14
OBUHVATANJE POSLOVNIH PROMENA KROZ SUKCESIVNE BILANSE    16
PRAVILA KNJIŽENJA NA KONTIMA STANJA    40
PRAVILA KNJIŽENJA NA KONTIMA USPEHA    41
OBUHVATANJE POSLOVNIH PROMENA KROZ HRONOLOŠKU I SISTEMATSKU EVIDENCIJU    42
PROVERITE SVOJE ZNANJE    70
II deo-PRIMENA SISTEMA DVOJNOG KNJIGOVODSTVA    73
KONTNI OKVIR    74
PRAVNE FORME PREDUZEĆA    75
PRIBAVLJANJE SOPSTVENOG KAPITALA    76
PRIBAVLJANJE POZAJMLJENOG KAPITALA    80
PRIBAVLJANJE OSNOVNIH SREDSTAVA    83
NABAVKA MATERIJALA    88
NABAVKA ROBE    91
GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI    100
RASHODI    110
PRIHODI    118
OBRAČUN TROŠKOVA I UČINAKA    122
PROVERITE SVOJE ZNANJE    126
III deo-URAĐENI PRIMERI    130
IV deo-NEURAĐENI PRIMERI ZA VEŽBANJE    151
V deo-DOKUMENTA    159
NALOG ZA UPLATU    161
IZVOD TEKUĆEG RAČUNA    162
RAČUN    163
VI deo-PRILOZI    165
VII deo-BELEŠKE    194
AKTIVNOST NA ČASU    206

Оставите одговор