Analiza mesta i uloge marketinga u preduzeću “Neoplanta”

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu Dr Slobodan Anđelković, Dr Mlađen Vićentić, Mr Dragoljub Sudžuk dana 26.11.2009. godine

 

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Obrenić Marije iz Valjeva na temu: “Analiza mesta i uloge marketinga u preduzeću “Neoplanta”

 

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 01 .12.2009. godine sa početkom u 14 00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

 

Kandidat Obrenić Marija iz Valjeva je blagovremeno obaveštena o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

 

Visoka poslovna škola strukovnih studija

Studentska služba

Broj: 470/1

Datum: 26. 11. 2009.

Valjevo

Оставите одговор