Menadžment ljudskih resursa: razvoj, primena i međunarodni pristup

menadžmentNaziv udžbenika: Menadžment ljudskih resursa: razvoj, primena i međunarodni pristup

Autor: dr Milivoje Stanković

Pismo: ćirilica

Format: B5

Broj strana: 362

Cena: 1.500,00

Udžbenik možete da naručite ako kliknete ovde.

 

S a d r ž a j
1. Menadžment ljudskih resursa    15
1.1. Pojam i značaj menadžmenta ljudskih resursa    15
1.1.1. Međunarodni menadžment ljudskih resursa    16
1.2. Odnos MLjR-a i kadrovske funkcije    17
1.3. Faktori razvoja MLjR    19
1.3.1. Eksterni faktori razvoja MLjR-a    20
(a) Globalizacija    20
(b) Privredni rast i ekonomska politika    21
(v) Internet    21
(g) Promena zakonodavstva    21
(d) Promene na strani ljudskih resursa    22
(đ) Tržišne promene    22
1.3.2. Interni faktori razvoja MLjR-a    23
(a) Misija organizacije    23
(b) Kultura organizcije    23
(v) Politika i strategija organizacije    23
(g) Ciljevi organizacije    24
1.3.3. Strategija međunarodnog MLjR-a    26
1.4. Pretpostavke upravljanja ljudskim resursima    27
(a) Normativne pretpostavke    27
(b) Organizacione pretpostavke    28
(v) Pretpostavke u oblasti ljudskih resursa    28
(g) Tehničke pretpostavke    29
1.5. Aktivnosti upravljanja ljudskim resursima    30
1.6. Organizacija sektora ljudskih resursa    35
1.7. Kratki zaključci    38
1.8. Pitanja za diskusiju    39
1.9. Bibliografija    39
2. Evidencija ljudskih resursa    42
2.1. Pojam i značaj evidencije    42
2.2. Analiza postojećeg stanja    45
2.3. Razvoj i primena informacionog sistema    47
(a) Formulisanje ideje    48
(b) Izbor projektnog tima    48
(v) Analiza koristi i troškova    49
(g) Specifikacija potreba i zahteva    49
(d) Izbor softvera i hardvera    49
(đ) Uključivanje potencijalnih korisnika    50
(e) Primena i testiranje sistema    50
(ž) Početak rada sistema    50
(z) Obuka korisnika    50
2.4. Definisanje evidencije ljudskih resursa    52
(a) Priroda delatnosti    52
(b) Veličina organizacije    53
(v) Finansijska snaga    53
(g) Normativna regulativa    53
(d) Stanje tehničke opremljenosti    54
(đ) Ljudski resursi    55
2.5. Definisanje korisničkih zahteva    56
2.6. Struktura i sadržaj podataka o zaposlenima    58
2.6.1. Osnovne grupe i sadržaj podataka o zaposlenima    59
2.7. Kratki zaključci    63
2.8. Pitanja za diskusiju    64
2.9. Bibliografija    64
3. Analiza posla    67
3.1. Pojam i značaj analize posla    67
3.2. Izbor radnih mesta za analizu    70
3.3. Metode i tehnike prikupljanja podataka    71
3.3.1. Opservacija rada    72
3.3.2. Metoda intervjua    72
3.4. Instrumenti za analizu posla    74
3.4.1. Inventar zadataka    74
3.4.2. Funkcionalna analiza posla    75
3.4.3. Upitnik za analizu radnog mesta    77
3.4.4. Tehnika kritičnih događaja    78
3.4.5. Upitnik za opis menadžerskih pozicija    79
3.5. Postupak analize posla    80
3.5.1. Popis poslova    81
a) Popis poslova u maloserijskoj proizvodnji    81
b) Popis administrativnih i opštih poslova    82
v) Popis poslova u masovnoj proizvodnji    83
3.5.2. Opis poslova    83
3.5.3. Stepenovanje    84
3.5.4. Bodovanje    86
3.6. Rezultati analize posla    86
3.7. Kratki zaključci    89
3.8. Pitanja za diskusiju    89
3.9. Bibliografija    90
4. Planiranje ljudskih resursa    92
4.1. Pojam i značaj planiranja    92
4.1.1. Planiranje ljudskih resursa u MNK    93
4.2. Veza sa ostalim aktivnostima    95
(a) Privlačenje i selekcija kandidata    96
(b) Obuka i razvoj zaposlenih    96
4.3. Izbor metoda planiranja    97
(a) Nivo i oblik planiranja    98
(b) Veličina organizacije    98
(v) Priroda delatnosti    98
(g) Dužina planskog perioda    99
(d) Razvijenost informacionog sistema    99
(đ) Stepen detaljisanja planova    99
(e) Razvijenost potfunkcije planiranja ljudskih resursa    100
4.4. Proces planiranja    100
4.5. Metode predviđanja potreba – tražnje    102
4.5.1. Subjektivne kvalitativne metode    103
(a) Predviđanje odozdo na gore    103
(b) Predviđanje odozgo na dole    104
(v) Delfi metoda    104
4.5.2. Regresioni model    105
4.5.3.    Predviđanje na osnovu proizvodne funkcije ekonomskog modela    105
4.5.4.    Predviđanje tražnje na osnovu trenda vremenske serije    106
4.5.5. Linearno programiranje    106
4.5.6. Analitičke metode    107
(a) IKB metoda    107
(b) Metoda kadrovske strukture    108
(v) Normativna metoda    109
(g) Ostale analitičke metode    110
4.6. Metode planiranja ponude    110
4.6.1.    Kvantitativne metode planiranja ponude ljudskih resursa    111
(a) Predviđanje razvoja ljudskih resursa sa napredovanjem i napuštanjem organizacije bez zapošljavanja    111
(b) Metoda predviđanja i usklađivanja razvoja rada i zaposlenih    112
4.6.2. Kvalitativne metode planiranja ponude    113
4.7. Kratki zaključci    115
4.8. Pitanja za diskusiju    116
4.9. Bibliografija    116
5. Privlačenje kandidata    119
5.1. Pojam i značaj privlačenja    119
5.1.1. Privlačenje za međunarodne poslovne zadatke    123
5.2. Interno privlačenje kandidata    124
5.2.1.Uslovi internog privlačenja kandidata    125
5.2.2. Oblici i izvori privlačenja kandidata    126
(a) Zaposleni na postojećim radnim mestima    126
(b) Rotacija zaposlenih    127
(v) Premeštanje zaposlenih    127
(g) Unapređenje zaposlenih    127
5.2.3. Aktivnosti organizacije    127
(a) Kompletiranje baze podataka o zaposlenima    127
(b) Poziv postojećim zaposlenima da konkurišu    128
5.2.4. Prednosti i nedostaci internih metoda    128
5.3. Eksterno privlačenje kandidata    129
5.3.1 Oglašavanje    130
5.3.2. Oglašavanje putem interneta    131
5.3.3. Agencije za zapošljavanje    132
(a) Državne agencije za zapošljavanje    133
(b) Privatne ili profitne agencije    133
(v) Agencije za privlačenje menadžera    134
5.3.4. Privlačenje putem škola i fakulteta    136
5.4. Ostale metode privlačenja kandidata    137
5.4.1. Preporuke za zapošljavanje    137
5.4.2.    Zapošljavanje bivših zaposlenih i privremeno angažovanje    138
5.4.3. Ugovorno angažovanje    139
5.5. Izbor metoda privlačenja    140
5.6. Kratki zaključci    143
5.7. Pitanja za diskusiju    144
5.8. Bibliografija    144
6. Selekcija kandidata    147
6.1. Pojam i značaj selekcije    147
6.1.1. Selekcija kandidata u MNK    151
6.2.    Instrumenti za prikupljanje biografskih podataka    153
6.2.1. Prijava na konkurs    153
6.2.2. Radna biografija CV (Curriculum Vitae)    155
6.3. Testovi    157
6.3.1. Testovi sposobnosti    157
6.3.2. Testovi ličnosti    159
6.3.3. Testovi znanja    160
6.3.4. Testovi interesovanja    160
6.3.5. Testovi uzoraka posla    161
6.3.6. Merni centri    162
6.3.7. Medicinski, fizički i poligrafski testovi    163
6.3.8. Testovi za analizu rukopisa    163
6.4. Intervju    164
6.4.1.    Intervju prema obliku ili stepenu strukturiranosti    166
(a) Nestrukturirani intervju    166
(b) Polustrukturirani intervju    166
(v) Strukturirani intervju    166
6.4.2. Prema načinu bodovanja    167
6.4.3. Prema broju osoba koje vode intervju    167
(a) Individualni intervju    167
(b) Panel intervju    167
(v) Grupni intervju    167
6.4.4. Prema strategiji intervjuisanja    168
6.5. Inpatrijacija i repatrijacija    169
6.6. Kratki zaključci    171
6.7. Pitanja za diskusiju    172
6.8. Bibliografija    173
7. Obuka zaposlenih    175
7.1. Pojam i značaj obuke    175
7.1.1. Obuka zaposlenih u MNK    177
7.2. Identifikovanje potreba za obukom    179
(a) Analiza organizacije    180
(b) Analiza posla    180
(v) Analiza zaposlenih    180
7.3. Utvrđivanje ciljeva obuke    183
7.4. Planiranje i programiranje obuke    183
7.5. Izbor zaposlenih i menadžera    184
7.6. Izbor lica koja će izvoditi obuku    184
7.7. Izbor organizacionih oblika    184
7.8. Metode obuke    185
7.8.1. Obuka zaposlenih na radnom mestu    185
(a) Instruktaža    186
(b) Mentorstvo    186
(v) Obuka pripravnika    187
(g) Rotacija zaposlenih i menadžera    187
7.8.2. Obuka u organizaciji van radnog mesta    188
(a) Korporativni kursevi    189
(b) Trening centri    189
(v) Privredna praksa    189
(g) Metod studije slučaja    189
(d) Obuka simulacijom    190
(đ) Obuka iz ponašanja    190
7.8.3. Obuka zaposlenih izvan organizacije    191
(a) Predavanja    191
(b) Konferencije    192
(v) Audio – vizuelni metodi    192
(g) Programirano učenje    192
(d) Učenje uz pomoć računara PC i Web    193
7.9. Izbor metoda obuke    194
7.10. Evaluacija obuke    195
(a) Evaluacija procesa obuke    195
(b) Evaluacija ostvarenih rezultata    196
(v) Racio troškova i ostvarenih efekata    196
7.11. Kratki zaključci    197
7.12. Pitanja za diskusiju    198
7.13. Bibliografija    199
8. Razvoj ljudskih resursa    201
8.1. Pojam i značaj razvoja ljudskih resursa    201
8.1.1. Razvoj zaposlenih u MNK    204
8.2.    Principi upravljanja razvojem ljudskih resursa    205
8.3. Utvrđivanje obrazovnih potreba    207
8.4. Planiranje obrazovanja zaposlenih    208
(a) Utvrđivanje ciljeva obrazovanja    209
(b) Poznavanje postojećih znanja i veština    209
(v) Pravilno izbor vrste obrazovanja    209
(g) Evaluacija obrazovnog procesa    210
8.5. Izbor zaposlenih koji će se obrazovati    210
(a) Zaposleni za izvršne poslove    210
(b) Zaposleni za menadžerske poslove    210
(v) Obrazovanje menadžera    211
8.6. Predviđanje nastavnika i saradnika    211
8.7. Organizacione forme obrazovanja    212
(a) Visoke škole i fakulteti    212
(b) Korporativne škole i univerziteti    213
(v) Korporativni kursevi na univerzitetima    213
(g) Inovacioni kursevi    213
8.8. Upravljanje karijerom    214
8.8.1. Pokretljivost zaposlenih    215
8.8.2. Napredovanje    215
8.8.3. Razvoj karijere    216
8.8.4. Individualno planiranje karijere    217
8.8.5. Organizaciono planiranje karijere    218
8.9. Organizacija koja uči    220
8.9.1. Kriva učenja    222
8.9.2. Karakteristike organizacije koja uči    223
8.10. Kratki zaključci    224
8.11. Pitanja za diskusiju    225
8.12. Bibliografija    225
9. Nagrađivanje zaposlenih    228
9.1. Pojam i značaj nagrađivanja    228
9.2. Sistem zarada    230
9.2.1. Nagrađivanje u MNK    234
9.3. Osnovni faktori sistema zarada    237
(a) Privredna kretanja    237
(b) Zakonski okvir    238
(v) Sindikat    238
(g) Tržište radne snage    238
(d) Organizacioni nivo    239
9.4. Uspostavljanje strukture zarada    239
(a) Primena istraživanja drugih    240
(b) Sopstvena istraživanja    240
9.5. Izbor strategije    241
(a) Strategija vođstva u zaradama    241
(b) Strategija jednakih zarada    241
(v) Strategija nižih zarada    242
9.6. Određivanje osnovnih zarada    242
9.6.1. Tradicionalni pristup    243
(a) Metoda rangiranja radnih mesta    244
(b) Klasifikacija radnih mesta    245
(v) Metoda s poenima    246
(g) Metoda poređenja faktora    247
9.6.2.    Pristup baziran na znanjima i sposobnostima zaposlenih    248
9.6.3. Kombinovani pristup    250
9.7. Linija zarada    250
9.8. Kratki zaključci    254
9.9. Pitanja za diskusiju    255
9.10. Bibliografija    255
10. Zarade bazirane na performansama    258
10.1.    Pojam i značaj zarada baziranih na performansama    258
10.1.1. Zarade na osnovu performansi u MNK    261
10.2. Kratkoročne stimulacije    264
10.2.1. Povišice    264
10.2.2. Bonusi    265
10.2.3. Posebne nagrade i priznanja    266
10.2.4. Individualne stimulacije    266
(a) Plaćanje po komadu    267
(b) Plaćanje po času    267
(v) Akordni rad    268
(g) Tejlorov plan    268
(d) Helsijev i Rovanov plan    268
(đ) Gantov plan    268
10.2.5. Timske (grupne) stimulacije    269
(a) Učešće u profitu    270
(b) Učešće u prihodu    271
(1) Skenlonov plan    272
(2) Rakerov plan    272
(3) Improšer plan    273
(v) Planovi stimulacija pod rizikom    274
10.3. Dugoročne stimulacije    275
(a) Učešće u vlasništvu    275
(b) Opcije i plan opcija    276
(v) Pokloni u akcijama    276
(g) Pravo na dobit usled povećane cene akcija    277
(d) Fantomske akcije    277
10.4. Nagrađivanje prodajnog osoblja    277
(a) Čista zarada    277
(b) Provizija    278
(v) Kombinovane zarade    279
10.5. Nagrađivanje menadžera    279
(a) Osnovna zarada    280
(b) Kratkoročne stimulacije    281
(v) Dugoročne stimulacije    281
(g) Beneficije    281
(d) Pogodnosti    281
10.6. Kratki zaključci    282
10.7. Pitanja za diskusiju    283
10.8. Bibliografija    283
11. Bezbednost i zdravlje zaposlenih    286
11.1. Pojam i značaj bezbednosti i zdravlja na radu    286
11.1.1. Bezbednost i zdravlje zaposlenih u MNK    289
11.2. Veza sa ostalim aktivnostima    291
11.3. Mere zaštite    293
11.3.1. Pravna zaštita zaposlenih    293
11.3.2. Tehnička zaštita    294
11.3.3. Higijenska zaštita    295
(a) Fizički uslovi radne sredine    296
(1) Kvalitet vazduha    296
(2) Temperatura    296
(3) Vlažnost    297
(4) Osvetljenje    298
(5) Buka    298
11.3.4. Socijalna zaštitita    300
11.3.5. Medicinske mere zaštite    301
(a) Alkoholizam i upotreba narkotika    302
(b) Stres    303
11.4. Procena rizika na radnom mestu    306
11.5.    Sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu    308
11.6. Kratki zaključci    310
11.7. Pitanja za diskusiju    311
11.8. Bibliografija    311
12. Radni odnosi i kolektivno pregovaranje    314
12.1. Pojam i značaj radnih odnosa i kolektivnog pregovaranja    314
12.2. Zakonski okviri radnih odnosa    317
(a) Zakon o radu    317
(b) Ugovor o radu    318
12.3. Organizovanje sindikata    322
12.3.1. Oranizovanje sindikata u MNK    325
12.4. Strategija odnosa poslodavca i zaposlenih    326
12.4.1. Strategija prihvatanja sindikata    326
12.4.2. Strategija izbegavanja sindikata    327
(a) Supstitucija sindikata    327
(b) Slabljenje sindikata    327
12.5. Kolektivno pregovaranje    328
12.5.1.    Institucionalni okviri kolektivnog pregovaranja    329
12.5.2. Pregovaračka moć    330
(a) Distributivno pregovaranje    331
(b) Interaktivno ili integrativno pregovaranje    331
12.5.3. Etape pregovora    332
12.5.4. Teme pregovaranja    332
12.5.5. Prekid pregovora    334
12.6. Pritužbe i žalbe    336
12.7. Uticaj sindikalnog organizovanja na MLjR    338
(a) Analiza posla    338
(b)    Prijem, unutrašnja pokretljivost i otpuštanje zaposlenih    338
(v) Zarade zaposlenih    339
12.8. Kratki zaključci    340
12.9. Pitanja za diskusiju    341
12.10. Bibliografija    341
13. Napuštanje organizacije    344
13.1. Pojam i značaj napuštanja organizacije    344
13.2. Osnovni oblici napuštanja organizacije    345
13.2.1. Napuštanje organizacije po volji zaposlenog    346
(a) Otkaz ugovora o radu od strane zaposlenog    346
(b) Penzionisanje    347
13.2.2. Nevoljno napuštanje organizacije    348
(a) Zbog neprihvatljivog rada i ponašanja    348
(b)    Usled tehnoloških, ekonomskih i organizacionih promena    350
13.3. Izrada nove sistematizacije radnih mesta    351
(a) Ukidanje radnih mesta    352
(b) Radna mesta sa većim brojem izvršilaca    352
(v) Radna mesta na kojima ne postoji višak zaposlenih    352
(g) Novootvorena radna mesta    353
13.5. Poboljšanje rasporeda zaposlenih    358
13.6. Izlazni intervju    358
13.7. Kratki zaključci    361
13.8. Pitanja za diskusiju    362
13.9. Bibliografija    362

Оставите одговор