Poslovna logistika

Naziv udžbenika: Poslovna logistika

Autor: dr Vladan Božić, dr Slobodan Aćimović, mr Snežana Rakić

Pismo: latinica

Format: B5

Izabrane stranice

Broj strana: 394

Cena: 1.560,00

Udžbenik možete da naručite ako kliknete ovde.

 

Sadržaj:

SUŠTINA I ZNAČAJ MARKETING LOGISTIKE

 • 1. Pojmovno određivanje logistike i fizičke distribucije
 • 2. Rastući značaj marketing logistike
 • 3. Pristupi upravljanju marketing logistikom
  • 3.1. Tradicionalni, segmentarni pristup
  • 3.2. Integralni pristup marketing logistici
 • 4. Kratak osvrt na bazične logističke poslove

KANALI DISTRIBUCIJE

 • 1. Marketinški kanali
  • 1.1. Definicija kanala marketinga
  • 1.2. Neophodnost postojanja marketinških posrednika
  • 1.3. Tipovi marketinških kanala
  • 1.4. Izbor kanala marketinga
 • 2. Kanali fizičke distribucije
  • 2.1. Pojam, suština i vrste kanala fizičke distribucije
  • 2.2. Kanali FD kontrolisani od proizvođača
  • 2.3. Kanali FD kontrolisani od maloprodaje
  • 2.4. Faktori izbora kanala fizičke distribucije sa aspekta proizvođača
  • 2.5. Faktori izbora kanala fizičke distribucije sa aspekta maloprodaje

LOGISTIČKI TROŠKOVI

 • 1. Međuzavisnostilogističkih aktivnosti i njihovih troškova
 • 2. Troškovi logistike kao deo novostvorene vrednosti
 • 3. Troškovi logistike na makro nivou
 • 4. Troškovi logistike na mikro nivou

UPRAVLJANJE SERVISOM POTROŠAČA

 • 1. Pojam i suština servisa potrošača
 • 2. Komponente-elementi servisa potrošača
 • 3. Relativni značaj pojedinih komponenti servisa potrošača
 • 4. Identifikacija konkurentske pozicije firme
 • 5. Utvrdjivanje servisa potrošača po tržišnim segmenatima
 • 6. Definisanje konkurentnog paketa servisa isporuke
 • 7. Kontrola realizacije definisanog nivoa servisiranja potrošača

UPRAVLJANJE TRANSPORTOM KAO PODSISTEMOM LOGISTIKE

 • 1. Pojam i značaj transporta u sistemu fizičke distribucije
 • 2. Troškovi transporta
  • 2.1. Pristupi analizi troškova u transportu
  • 2.2 Podela troškova prema njihovoj ekonomskoj suštini
  • 2.3 Podela troškova po mestu njihovog nastanka
  • 2.4. Podela troškova prema njihovoj zavisnosti od stepena iskorišćenja kapaciteta
  • 2.5. Troškovi infrastrukture
 • 3. Ključne aktivnosti transportnog menadžmenta u logistici
  • 3.1.Strateške odluke u kreiranju transportne strategije preduzeća
  • 3.2. Načini organizovanja transporta
  • 3.3 Usmerenost robnih grupa ka pojedinim vidovima transporta
  • 3.4. Rentiranje ili samostalno obavljanje transporta
  • 3.5. Analiza opravdanosti korišćenja sopstvenog voznog parka
  • 3.6. Konkurentske prednosti i nedostaci pojedinih vidova transporta
   • 3.6.1. Železnički transport
   • 3.6.2. Drumski transport
   • 3.6.3. Vodeni saobraćaj (pomorski i rečni)
   • 3.6.4. Vazdušni saobraćaj
   • 3.6.5. Cevovodi
 • 4. Pojam, vrste i značaj unutrašnjeg transporta
  • 4.1. Organizacija unutrašnjeg transporta
  • 4.2. Vrste transportnih sredstava u unutrašnjem transportu
  • 4.3. Transportna tehnika
  • 4.4. Pretovar
 • 5. Zadaci i organizacija transportne službe
 • 6.Optimizacija transporta u logistici
  • 6.1. Optimizacija tokova roba
  • 6.2. Optimizacija kretanja vozila
  • 6.2.1 Rutiranje vozila koje se ne vraća u polaznu tačku
  • 6.2.2 Rutiranje sa povratkom vozila u polaznu tačku (problem “trgovačkog putnika”)
  • 6.2.3. Rutiranje sa uzimanjem u obzir ograničenog kapaciteta vozila
 • 7.
  • 7.1 Uloga, značaj i podela savremenih tehnologija prevoza
  • 7.2. Paletni sistem prevoza – primarni vid integralnog transporta
  • 7.3. Kontejnerski sistem prevoza – primarni vid integralnog transporta
  • 7.4. Kombinovani sistemi prevoza – vozilo-vozilo
  • 7.5. Kombinovani sistemi prevozau kopneno pomorskom saobraćaju
  • 7.6. Kombinovani sistemi prevoza u pomorsko-rečnom saobraćaju
 • 8. Stanje i pravci razvoja saobraćaja u Srbiji

UPRAVLJANJE SKLADIŠNOM FUNKCIJOM

 • 1. Pojam, uloga i značaj funkcije skladištenja
 • 2. Klasifikacija skladišta
 • 3. Lokacija i izgradnja skladišta
  • 3.1. Problem lokacije skladišta
  • 3.2.Izbor optimalne lokacije skladišta
  • 3.3. Izgradnja skladišta
  • 3.4. Vrste i raspored opreme u skladištu
  • 3.5. Metode rasporeda robe u skladištu i tehnike skladištenja
 • 4. Prijem robe u skladište
 • 5. Izdavanje robe iz skladišta
  • 5.1. Redosled izdavanja robe
 • 6. Vrste skladišnih evidencija
  • 6.1. Nomenklatura robe
 • 7. Informaciono-komunikacioni sistem skladištenja robe
 • 8. Organizacija skladišne službe
 • 9. Troškovi i rezultati skladištenja robe

UPRAVLJANJE ZALIHAMA

 • 1. Aspekti upravljanja zalihama u preduzeću
 • 2. Politika obnavljanja zaliha
  • 2.1. Diferenciranje vrsta zaliha i sistema dopunjavanja zalihama u preduzeću
  • 2.2. Kontinuelni sistem dopunjavanja zaliha
   • 2.2.1. Nivo operativnih i bezbednosnih zaliha
   • 2.2.2. Ekonomska veličina porudžbine
  • 2.3. Periodični sistem upravljanja zaliha
   • 2.3.1. Interval obnavljanja zaliha
   • 2.3.2. Nivo do koga se vrši popunjavanje zaliha
 • 3. ABC analiza u upravljanju zalihama

LOGISTIČKI INFORMACIONI SISTEM

 • 1. Logistički informacioni sistem kao integrisani deomarketing informacionih sistema
  • 1.1. Informacije kao podloga za donošenje upravljačkih odluka u firmi
  • 1.2. Marketing informacioni sistem
  • 1.3. Međuzavisnost informacionih i tokova proizvoda u logistici
 • 2. Postavka i implementacija logističkog informacionog sistema
  • 2.1. Funkcionalnost i principi logističkog informisanja
  • 2.2. Strukturiranje potreba i tražnje za informacijama
  • 2.3. Dizajniranje arhitekture logističkog informacionog sistema
 • 3. Proces prijema i realizacije porudžbine i logistički informacioni sistem
  • 3.1. Upravljanje sistemom poručivanja u preduzeću
  • 3.2. Procesiranje potrošačkih porudžbina
  • 3.3. Tokovi informisanja u proceduri procesiranja porudžbine
  • 3.4. Informacione tehnologije kao podrška razvoju logističkog informacionog sistema

ORGANIZACIJA I MENADŽMENT LOGISTIKE

 • 1. Strateške alternative organizovanja logističkih aktivnosti
 • 2. Pozicioniranje logistike u poslovnom sistemu firme
 • 3. Koncepti i tipovi logističke organizacije
 • 4. Logistički provajderi
  • 4.1. 3PL i 4PL provajderi
  • 4.2. Glavni faktori uspeha logističkih kompanija i razvojni trendovi
 • 5. Menadžeri marketing logistike
  • 5.1. Karijera u oblasti logističkog menadžmenta
  • 5.2. Vrednovanje logističkih menadžera
 • 7. Integralni transport

Оставите одговор