Primena ESPB i ishoda učenja: pitanja i izazovi

27. Novembra 2009 godine predstavnici VIPOS-a prisustvovali su konferenciji „Primena ESPB i ishoda učenja: pitanja i izazovi“. Konferencija je održana u Beogradu u Centru Sava kao deo projekta koji sprovodi Savet Evrope sa ciljem unapređenja sistema visokog obrazovanja u Srbiji.
Zapažena su bila predavanja eksperata Saveta Evrope Dr Declan Kennedy na temu „Ishodi učenja i njihova povezanost sa nastavom, učenjem i ocenjivanjem“ i G. Colin Tuck na temu „Primena ESPB“. 

Оставите одговор