Značaj digitalnog potpisa u elektronskom poslovanju

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu Dr Đorđe Pavlović, Mr Branko Gledović i Mr Andrija Tošić dana 27.11.2009. godine
 

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Rafailović Zorane iz Valjeva na temu: “Značaj digitalnog potpisa u elektronskom poslovanju

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 02.12.2009. godine sa početkom u 12:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.
 

Kandidat Rafailović Zorana iz Valjeva je blagovremeno obaveštena o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.
 

Visoka poslovna škola strukovnih studija
Studentska služba
Broj: 470/1
Datum: 26. 11. 2009.
Valjevo

Оставите одговор