Franšizing kao sistem distribucije u međunarodnoj trgovini

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu Mr Dragoljub Sudžuk, Mr Snežana Rakić i Mr Dragoslava Sredojević dana 03.12.2009. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Gavrić Danijele iz Valjeva nna temu: “Franšizing kao sistem distribucije u međunarodnoj trgovini”.

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 08.12.2009. godine sa početkom u 14:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Gavrić Danijela iz Valjeva je blagovremeno obaveštena o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 443/1
Datum: 03.12.2009.
Valjevo

Оставите одговор