Praćenje i analiza prihoda u preduzeću “AS-IMPEKS” d.o.o. Valjevo

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu Dr Đorđe Pavlović, Mr Snežana Rakić Mr Dragoslava Sredojević dana 09.12.2009. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Medulović Biljane iz Valjeva na temu: “Praćenje i analiza prihoda u preduzeću “AS-IMPEKS” d.o.o. Valjevo”.
 

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 16.12.2009. godine sa početkom u 11:30 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Medulović Biljana iz Valjeva je blagovremeno obaveštena o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 352/1
Datum: 09.12.2009.
Valjevo

 

Оставите одговор