Sastavljanje i podnošenje poreskog bilansa

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu Mr Jelica Božanić, Mr Miloje Ranković i Mr Dragoslava Sredojević dana 10.12.2009. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Gligorijević Katarine iz Valjeva na temu: “Sastavljanje i podnošenje poreskog bilansa”.

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 16.12.2009. godine sa početkom u 15:30 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Gligorijević Katarina iz Valjeva je blagovremeno obaveštena o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 435./1
Datum: 10.12.2009.
Valjevo

 

Оставите одговор