Upotreba zaštitnih zidova (firewalls) u zaštiti podataka u elektronskom poslovanju

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu Mr Ljiljana Jovašević, Mr Andrija Tošić i Đorđe Petrović dana 10.12.2009. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Starčević Dejana iz Valjeva na temu: “Upotreba zaštitnih zidova (firewalls) u zaštiti podataka u elektronskom poslovanju”.
 

 ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 24.12.2009. godine sa početkom u 11:30 časova, u Slušaonici br. 22.

Kandidat Starčević Dejan iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 447/1
Datum: 10.12.2009.
Valjevo

Оставите одговор