Uloga menice u međunarodnom platnom prometu

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu Mr Dragoslava Sredojević, Mr Ljubica Laušević i Sanja Radovanović dana 10.12.2009. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Jović Marije iz Valjeva na temu: “Uloga menice u međunarodnom platnom prometu”.
 

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 14.12.2009. godine sa početkom u 13:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Jović Marija iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 390/1
Datum: 10.12.2009.
Valjevo

Оставите одговор