Međunarodni biznis

Naziv udžbenika: Međunarodni biznis

Autori: mr Dragoslava Sredojević, mr Sandra Stojadinović Jovanović, mr Momčilo Vasiljević

Pismo: latinica

Format: B5

Broj strana: 307

Cena: 1.360,00

Udžbenik možete da naručite ako kliknete ovde.

SADRŽAJ
I GLAVA
1. POJAM MEĐUNARODNOG BIZNISA
1.1. DEFINISANJE POJMA MEĐUNARODNOG BIZNISA
1.2. RAZVOJ MEĐUNARODNOG BIZNISA
1.3. ZNAČAJ MEĐUNARODNOG BIZNISA
II GLAVA 1. GLOBALIZACIJA SVETSKE PRIVREDE
1.1. DEFINISANJE POJMA GLOBALIZACIJE
1.2. PERIODIZACIJA RAZVOJA GLOBALIZACIJE
1.3. OSTVARENI STEPEN GLOBALIZACIJE SVETSKE PRIVREDE
1.4. POKRETAČKE SNAGE GLOBALIZACIJE
III GLAVA
1. EFEKTI GLOBALIZACIJE NA INTERNACIONALIZACIJU POSLOVANJA 1.1. MEĐUNARODNI BIZNIS I GLOBALIZACIJA
1.2. INTERNACIONALIZACIJA POSLOVANJA PREDUZEDA
1.3. STRATEGIJE MEĐUNARODNOG BIZNISA
1.4. GLOBALNE, MULTINACIONALNE I TRANSNACIONALNE KOMPANIJE
IV GLAVA
POSLOVNO OKRUŽENJE U MEĐUNARODNOM BIZNISU
1. EKONOMSKO OKRUŽENJE U MEĐUNARODNOM BIZNISU
1.1. MEĐUNARODNO EKONOMSKO OKRUŽENJE
1.1.1.Značaj međunarodne razmene
1.1.2. Suština i razvoj međunarodnog ekonomskog okruženja
1.1.3. Međunarodne ekonomske integracije
1.1.4 Finansijski aspekti međunarodnog poslovnog okruženja
1.2. LOKALNO EKONOMSKO OKRUŽENJE
2. POLITIČKO OKRUŽENJE U MEĐUNARODNOM BIZNISU
2.1. SLOŽENOST POLITIČKOG OKRUŽENJA U MEĐUNARODNOM BIZNISU
2.2. PROCENA POLITIČKOG OKRUŽENJA
2.3. POLITIČKI RIZICI U MEĐUNARODNOM BIZNISU
2.3.1. Politički rizici koji pogađaju imovinu
2.3.2.Politički rizici koji pogađaju međunarodne transfere i trgovinu
2.4. PREDVIĐANJE POLITIČKIH RIZIKA U MEĐUNARODNOM BIZNISU I UPRAVLJANJE NJIMA
3. PRAVNO OKRUŽENJE U MEĐUNARODNOM BIZNISU
3.1. PRAVNI PROBLEMI U MEĐUNARODNOM BIZNISU
3.2. PREVAZILAŽENJE PRAVNIH PROBLEMA U MEĐUNARODNOM BIZNISU
4. KULTURNE DIMENZIJE POSLOVNOG OKRUŽENJA U MEĐUNARODNOM BIZNISU
4.1. ZNAČAJ KULTURNE DIMENZIJE POSLOVNOG OKRUŽENJA
4.2. POJAM KULTURE I SASTAVNI ELEMENTI
4.2.1. Jezik
4.2.2. Religija
4.2.3. Vrednosni sistemi
4.2.4. Navike i običaji
4.2.5. Odnos prema materijalnim stvarima
4.2.6. Estetski nazori
4.2.7. Obrazovanje
4.2.8. Društvene institucije i društvena klima
4.2.9. Neverbalni elementi
4.3. TIPOVI NACIONALNIH KULTURA U MEĐUNARODNOM BIZNISU
V GLAVA
SEGMENTACIJA TRŽIŠTA U MEĐUNARODNOM BIZNISU
1. SELEKCIJA STRANIH TRŽIŠTA
1.1. GRUPISANJE STRANIH TRŽIŠTA
1.2. FILTRIRANJE STRANIH TRŽIŠTA
1.3. KOMPARATIVNA ANALIZA
2. SEGMENTACIJA STRANIH TRŽIŠTA
2.1. POJAM I ZNAČAJ SEGMENTACIJE STRANIH TRŽIŠTA
2.2. POSTUPAK SEGMENTACIJE TRŽIŠTA
2.3. OBLICI SEGMENTACIJE TRŽIŠTA U MEĐUNARODNOM POSLOVANJU
2.3.1. Segmentacija tržišta potrošnih dobara
2.3.1.1. Geografski kriterijumi za segmentaciju tržišta
2.3.1.2. Demografski kriterijumi za segmentaciju tržišta
2.3.1.3. Psihografski kriterijumi za segmentaciju tržišta
2.3.1.4. Bihejvioristički kriterijumi za segmentaciju tržišta
2.3.2. Segmentacija tržišta proizvodnih dobara
2.4. PREDNOSTI I NEDOSTACI SEGMENTACIJE TRŽIŠTA U MEĐUNARODNOM POSLOVANJU
VI GLAVA
TARGETIRANJE TRŽIŠTA U MEĐUNARODNOM BIZNISU I POZICIONIRANJE PROIZVODA
1. IZBOR CILJNIH TRŽIŠTA
2. VARIJANTE MEĐUNARODNE TRŽIŠNE EKSPANZIJE
2.1. STRATEGIJE MEĐUNARODNE TRŽIŠNE EKSPANZIJE
2.2. STRATEGIJE OPTIMALNOG TRŽIŠNOG UČEŠĆA
2.3. STRATEGIJE TRŽIŠNOG POZICIONIRANJA U ODNOSU NA KONKURENCIJU
2.3.1. Tržišno pozicioniranje u odnosu na konkurentski stav
2.3.2. Tržišno pozicioniranje u odnosu na nacionalno poreklo konkurencije
VII GLAVA
IZVOZNE FORME MEĐUNARODNOG POSLOVANJA I KONTRATRGOVINA
1. IZVOZNO POSLOVANJE
1.1. BAZIČNE FORME – INDIREKTAN I DIREKTAN IZVOZ
1.1.1. Indirektan izvoz
1.1.2. Direktan izvoz
1.2. PARTNERSKI IZVOZNI ARANŽMANI
1.2.1. Konzorcijalni izvoz
1.2.2. Pridruženi izvoz
1.2.3. Izvozni poslovi putem lona i lizinga
1.2.3.1. Lon poslovi
1.2.3.2. Izvozni poslovi putem lizinga
1.3. DRUGA STRANA IZVOZA – UVOZNO POSLOVANJE
2. KONTRATRGOVINA
2.1. BARTER POSLOVI
2.2. KOMPENZACIONI POSLOVI
2.3. RECIPROČNA TRGOVINA
2.4. SVIČ POSLOVI
2.5. IZVOZNI FAKTORING
2.6. IZVOZNI FORFETING
VIII GLAVA
KOOPERATIVNE FORME MEĐUNARODNOG POSLOVANJA
1. ZNAČAJ KOOPERATIVNIH FORMI ZA MEĐUNARODNI BIZNIS
2. MODALITETI MEĐUNARODNE UGOVORNE SARADNJE
2.1. MEĐUNARODNA SARADNJA NA BAZI LICENCE
2.2. MEĐUNARODNA SARADNJA NA BAZI FRANŠIZINGA
2.3. NEPOSREDNA PROIZVODNO-POSLOVNA KOOPERACIJA SA INO-PARTNEROM
2.3.1. Ugovorni menadžment
2.3.2. Ugovorna proizvodnja
2.3.3. Montažna proizvodnja
2.3.4. Dugoročna proizvodna kooperacija
2.3.5. Poslovno-tehnička saradnja
2.4. MEĐUNARODNA PROJEKTNA SARADNJA
2.4.1. „Ključ u ruke“ projekti
2.4.2. Projekti podrške
2.4.3. Projekti uz robnu otplatu
IX GLAVA
MEĐUNARODNA ZAJEDNIČKA ULAGANJA I STRATEGIJSKE ALIJANSE
1. MEĐUNARODNA ZAJEDNIČKA ULAGANJA
1.1. POJAM I SUŠTINA MEĐUNARODNIH ZAJEDNIČKIH ULAGANJA
1.2. PREDNOSTI I NEDOSTACI MEĐUNARODNIH ZAJEDNIČKIH ULAGANJA
1.3. POSTUPAK FORMIRANJA ZAJEDNIČKOG ULAGANJA
1.4. MOGUDE PERSPEKTIVE MEĐUNARODNIH ZAJEDNIČKIH ULAGANJA
2. MEĐUNARODNE STRATEGIJSKE ALIJANSE
2.1. POJAM I SUŠTINA MEĐUNARODNIH STRATEGIJSKIH ALIJANSI
2.2. DOBRE STRANE MEĐUNARODNIH STRATEGIJSKIH ALIJANSI
2.3. TIPOVI MEĐUNARODNIH STRATEGIJSKIH ALIJANSI
2.4. MOGUDE PERSPEKTIVE MEĐUNARODNIH STRATEGIJSKIH ALIJANSI
X GLAVA
STRANE DIREKTNE INVESTICIJE
1. POJAM I SUŠTINA STRANIH DIREKTNIH INVESTICIJA
2. ZNAČAJ STRANIH DIREKTNIH INVESTICIJA
2.1. ZNAČAJ STRANIH DIREKTNIH INVESTICIJA ZA ZEMLJU POREKLA
2.2. ZNAČAJ STRANIH DIREKTNIH INVESTICIJA ZA ZEMLJU DOMAĆINA
2.3. ZNAČAJ STRANIH DIREKTNIH INVESTICIJA ZA KOMPANIJU INVESTITORA
2.4. ANALIZA INVESTICIONE ATRAKTIVNOSTI ZEMALJA
2.5. VRSTE STRANIH DIREKTNIH INVESTICIJA
2.5.1. Podela stranih direktnih investicija prema delatnosti
2.5.2. Podela stranih direktnih investicija prema načinu realizacije
2.5.2.1. Akvizicije i merdžeri
2.5.2.2. Grinfild investicije
3. POSLOVANJE PREKO SLOBODNIH EKSPORTNIH PROIZVODNIH ZONA
XI GLAVA
1. FINANSIJSKO IZVEŠTAVANJE U MEĐUNARODNOM BIZNISU
1.1. DEFINISANJE OSNOVNIH POJMOVA ZA RAZUMEVANJE FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA U MEĐUNARODNOM BIZNISU
1.2. UZROCI RAZLIKA U MEĐUNARODNOM FINANSIJSKOM IZVEŠTAVANJU
1.2.1. Uticaj pravnog sistema na finansijsko izveštavanje
1.2.2. Uticaj izvora finansiranja na finansijsko izveštavanje
1.2.2.1. Međunarodna devizna tržišta
1.2.2.2. Međunarodna tržišta kapitala
1.2.3. Uticaj profesije na finansijsko izveštavanje
1.3. HARMONIZACIJA FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA
1.4. PROBLEMI PRI IZRADI I PREZENTACIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA KOMPANIJA U MEĐUNARODNOM BIZNISU
1.4.1. Problemi valutnog obračunavanja međunarodnih transakcija
1.4.2. Konsolidovani finansijski izveštaji u međunarodnom biznisu
1.4.3. Valutne transakcije prilikom konsolidovanja finansijskih izveštaja
LITERATURA

 

Оставите одговор