Organizacione promene u menadžmentu

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu Dr Milivoje Stanković, Mr Branko Matić i Dr Đorđe Pavlović dana 15.12.2009. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Đuknić Nikole iz Brajkovca na temu: “Organizacione promene u menadžmentu”.


ZAKAZUJE SE
javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 17.12.2009. godine sa početkom u 12:30 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Đuknić Nikola iz Brajkovca je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 468/1
Datum: 15.12.2009.
Valjevo

 

       

Оставите одговор