Sistem za upravljanje sadržajem na Webu – WordPress

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu Đorđe Petrović, Dr Dragoslav Perić i Valentina Pavlović dana 16.12.2009. godine.

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Stošić Milana iz Niša na temu: “Sistem za upravljanje sadržajem na Webu – WordPress”.

 

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 18.12.2009. godine sa početkom u 14:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Stošić Milan iz Niša je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 365/1
Datum: 16.12.2009.
Valjevo

 

Оставите одговор