Uticaj državnih mera na efikasnost preduzeća

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu Mr Snežana Rakić, Dr Đorđe Pavlović i Mr Dragoslava Sredojević dana 16.12.2009. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Jovanović Marije iz Kosjerića na temu: “Uticaj državnih mera na efikasnost preduzeća”.

 

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 23.12.2009. godine sa početkom u 11:30 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Jovanović Marija iz Kosjerića je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 471/1
Datum: 16.12.2009.
Valjevo

Оставите одговор